Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
The Colijn Pumping Station of the regional water authority Zuiderzeeland in The Netherlands
The Colijn Pumping Station of the regional water authority Zuiderzeeland in The Netherlands

Waterschap Zuiderzeeland meet debiet om te verduurzamen

Jaar
2017
Toepassing
Water onderzoek
Expertise
Waterbeheer en onderzoek
The Colijn Pumping Station of the regional water authority Zuiderzeeland in The Netherlands

Waterschap Zuiderzeeland meet debiet om te verduurzamen

Flevoland ligt meters onder zeeniveau. Regen en kwelwater moeten daarom de polder uit, zo’n 6 meter omhoog. Vandaar dat Flevoland continu bemaalt wordt door zeven grote gemalen. De hoeveelheid energie die daarmee gemoeid is, is even groot als het energieverbruik van 4.000 huishoudens.

Project Energie & gemalen

Waterschap Zuiderzeeland is het project ‘Energie & gemalen’ gestart om de polderbemaling te verduurzamen. Een van de gemalen, Gemaal Colijn, is daarom door Royal Eijkelkamp uitgerust met debietmeetapparatuur. Een primeur!

Albert Koffeman, Technicus/gemaalbeheerder bij Waterschap Zuiderzeeland, legt uit: ‘Uiteindelijk gaat het om CO2-reductie. Van alle energie die we als waterschap gebruiken, is 65% nodig voor het bemalen van Flevoland. Als we daarop kunnen besparen of als we daarvoor hernieuwbare energie gebruiken, heeft dat een positieve invloed op de CO2-uitstoot van het Waterschap. Daarmee dragen we bij aan een toekomstbestendiger Flevoland.’

Berekenen versus meten

‘Eigenlijk hebben we van Gemaal Colijn een proeftuin gemaakt. We bekijken continu hoe we onze processen kunnen verbeteren met verduurzaming als doel. Om het pompproces goed te monitoren hebben we Royal Eijkelkamp benaderd. Samen met Eijkelkamp zijn we gaan engineeren en hebben we een meetopstelling ontwikkeld met de transit time methode en apparatuur van NIVUS.'

'Met deze meetopstelling meten wij het debiet van een van de drie aanwezige pompen in het gemaal. Dat is een enorm debiet van wel 450 kuub per minuut. Dat meten doen we met 8 NIVUS sensoren die in de perstunnel gemonteerd zijn.’

‘Onze meetopstelling is al in bedrijf en de resultaten zijn echt fenomenaal. We hebben tot een enkele decimaal achter de komma een beeld van wat zo’n gemaalpomp per minuut, per uur of per dag verzet. De data worden straks ontsloten naar onze database waaruit wij weer grafi eken maken, rapportages schrijven en nieuwe proeven doen.’

De resultaten van de meetopstelling zijn fenomenaal
Albert Koffeman of regional water authority Zuiderzeeland
Albert Koffeman | Waterschap Zuiderzeeland

Goede samenwerking zorgt voor primeur

‘Voorheen berekenden wij het debiet. Nu meten we het, dat is een groot verschil. Het berekenen deed je op basis van de originele pompcurves van de pompfabrikant en op basis van een meting uit 1996 met de stroomsnelheidsmeter van Ott. Voordeel van de transit time methode is dat het een contactloze meting is. Er gaat een geluidssignaal door het water heen en daar doe je wat mee.’

‘Het transit time principe is ideaal voor permanente meetopstellingen waarbij je nauwkeurig het debiet wilt monitoren onder verschillende omstandigheden. Eerder gebruikten we dus berekeningen op basis van pompcurves. Echter zijn die gebaseerd op metingen gedaan onder optimale omstandigheden, en die heb je tijdens normaal bedrijf niet altijd. Denk bijvoorbeeld aan kroosaanvoer en dergelijke.'

'De debiet meetopstelling die we nu gebruiken is een resultaat van een heel goede samenwerking tussen het waterschap en Royal Eijkelkamp, ondanks dat we elkaar niet vaak en veel hebben gezien. Aan twee sessies hadden we genoeg. We hadden iemand die heel veel kennis heeft van wat hij beheert en weet wat hij wil. En bij Royal Eijkelkamp wist men ook heel goed wat mogelijk was en geleverd kon worden. Daarbij zijn de medewerkers van Royal Eijkelkamp praktisch ingericht en weten ze van aanpakken.’

‘Ik denk dat wij samen landelijk gezien voor een primeur hebben gezorgd. Ik denk namelijk niet dat er een andere debietmeteropstelling geïnstalleerd is in een tunnel van zo’n grote pomp die 460 à 480 kuub per minuut pompt. En dat kunnen we dan ook nog eens zeer nauwkeurig monitoren.’

Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen

Over Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Waterschap Zuiderzeeland beheert in dit gebied alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Hiermee zorgt het waterschap voor veiligheid en voldoende en schoon water.

Erik Schrier

Neem contact op met onze specialisten

Hulp nodig bij uw bodem of water project? Onze specialist Erik helpt u graag verder