Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Submersible MP1 pump used in the field
Submersible MP1 pump used in the field
Producten voor onderzoek naar waterkwaliteit en -kwantiteit

Water

Water is essentieel voor veel processen op aarde, maar door de alsmaar groeiende bevolking, industrie en klimaatverandering komt er steeds meer druk op de voorraad water. Daarnaast is de aanwezigheid van water alleen niet voldoende – het moet ook schoon zijn. We bieden oplossingen voor waterbemonstering, analyse en monitoring, van zowel waterkwaliteit als -kwantiteit.

Lees meer
Submersible MP1 pump used in the field

Zorgvuldig wateronderzoek

Inmiddels is wereldwijd erkend dat we zorgvuldig moeten omgaan met water en werken veel instanties aan het behoud van onze watervoorraad. Eenmaal verontreinigd kost het vaak veel geld en tijd om water weer schoon te krijgen, daarom is tijdige signalering van mogelijke vervuiling en een snelle reactie heel belangrijk.

Royal Eijkelkamp zet zich al jaren in voor de ontwikkeling en levering van verschillende oplossing om de kwaliteit van water te meten. Deze producten geven inzicht in parameters als elektrische geleidbaarheid, opgelost zuurstof en troebelheid. Sommigen werken direct in het veld, anderen laten u een watermonster nemen op een bepaalde diepte voor verder onderzoek in het laboratorium. 


Meten van verschillende waterparameters

Bij het meten van waterkwaliteit is allereerst belangrijk om de vraagstelling te bepalen. Bij onderzoek naar verontreiniging kan er bijvoorbeeld gemeten worden naar concentraties opgelost zuurstof, nitraat, ammonium, bromide, chlorofyl-a en blauwgroenalgen.

Specifieker geeft de aanwezigheid van tryptofaan, CDOM/FDOM en olie aan dat er faecaliën en organische stoffen in het water aanwezig zijn en er dus riooloverstort of industriële lozing plaatsvindt.

Metingen van de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen van het water zijn bijna altijd aan de orde in waterkwaliteitsonderzoek.

Troebelheid tenslotte is een indicator voor de aanwezigheid van vaste stoffen in het water. Troebel water beïnvloedt het zuurstofgehalte en de hoeveelheid zonlicht die kan doordringen tot in de waterbodem, wat een effect heeft op zowel de planten als dieren die in het water leven. 

Voor een momentopname van de waterkwaliteit is het meten van één of meerdere parameters voldoende. Voor monitoren en het signaleren van ontwikkelingen is het nodig om langduriger te meten en gebruik te maken van verschillende sensoren aangesloten op een modem en data netwerk


Waterstroming

Voor het opstellen van de hydrologische waterbalans in een bepaald gebied is ook het meten van waterafvoer belangrijk. De stroomsnelheid is een indicatie voor bijvoorbeeld de afvoer van drainagesystemen en irrigatiekanalen maar ook het debiet in waterwegen. Hiervoor leveren wij verschillende instrumenten die nauwkeurige metingen kunnen doen, gemaakt van materiaal dat bestand is tegen verschillende omstandigheden.

Wateronderzoek met Royal Eijkelkamp apparatuur

Royal Eijkelkamp heeft ruime ervaring met het meten van waterkwaliteit in verschillende toepassingen en onder verschillende omstandigheden. Door een combinatie van ervaring en productkennis helpen we u graag met het selecteren van de juiste meetinstrumenten voor uw vraag.

Meer over

Water

Erik Schier

Neem contact op met onze specialisten

Heeft u hulp nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Neem contact op met onze specialist Erik.