Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Training milieukundig bodemonderzoek bij Eijkelkamp Academy
Training milieukundig bodemonderzoek bij Eijkelkamp Academy

Grond en grondwater bemonsteren tijdens milieukundig bodemonderzoek

Tijdens deze tweedaagse training staat de praktische uitvoering van een milieukundig bodemonderzoek centraal.

Lees meer
Training milieukundig bodemonderzoek bij Eijkelkamp Academy

Tijdens deze tweedaagse training maakt u kennis met hoe een milieukundig bodemonderzoek in het veld uitgevoerd wordt. U leert welke werkwijzen er gevolgd worden om op basis van een vooronderzoek te komen tot een onderzoeksstrategie en een plan van aanpak. Bovendien komt u erachter hoe u met de beschikbare handgereedschappen representatieve monstername van grond en grondwater uitvoert.

Onderwerpen

  • Gedrag van verontreinigende stoffen in grond- en grondwater
  • Opzet van een verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740
  • Bemonsteren van grond en grondwater
  • Milieuhygiënisch werken en voorkomen van contaminatie
  • Benodigde gereedschap voor het bemonsteren van grond en grondwater
  • Het plaatsen van peilbuizen
  • Het meten van pH, EGV, opgeloste zuurstof en troebelheid in grondwater
  • Dikte bepalen van een drijf- en zinklagen

Voor wie

Voor iedereen die start in een functie waar de praktische uitvoering van milieukundige bodemonderzoeken centraal staat, is deze training zeer geschikt. Affiniteit en ervaring in het vakgebied zijn aan te bevelen echter niet strikt noodzakelijk. Deze training is bovendien aan te raden voor milieukundige veldwerkers die zich wensen te laten registreren voor SIKB-protocol 2001 of 2002.

Trainingsdetails

Data | Donderdag 12 en vrijdag 13 december | Op aanvraag / In-Company
Locatie | Giesbeek
Duur | 2 dagen (16 uur)
Investering | € 920,-
Normen | NEN 5706, 5740, 5742, 5743, 5744, 5766, 5104; NPR 5741; SIKB-VKB protocollen 2001, 2002 (OVAM en CGP (B))

Marcel Lankreijer

Neem contact op met onze specialisten

Meer weten over onze trainingen? Neem contact op met trainer Marcel Lankreijer.