Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Diverse monsternemers voor de waterbodem

Slib- en sedimentmonsternemers

Royal Eijkelkamp heeft een breed assortiment slib- en sedimentmonsternemers ontwikkeld. Met deze instrumenten is het mogelijk monsters te nemen van de bodem van kanalen, meren, rivieren, sloten, in havens en bij de kust. Er is ook diverse apparatuur voor sediment gerelateerde metingen (troebelheid, waterdiepte) in ons assortiment opgenomen.

Lees meer

Ontdek meer

Van Veen grab sampler with sample

Sediment bodemhappers

Bodemhappers worden gebruikt voor het nemen van geroerde monsters van de bodem van meren, rivieren, enz. Er zijn verschillende uitvoeringen leverbaar, met kabel- of stangbediening. Deze instrumenten zijn geschikt voor monsterneming in zachte sedimenten, vrij van brokstukken en plantengroei.

Meer informatie
Using the Beeker sampler

Waterbodembemonsteringsapparatuur

De waterbodemmonsternemer is speciaal ontwikkeld door Royal Eijkelkamp voor het nemen van bodemmonsters uit waterbodems. De meeste sets zijn geschikt voor ongestoorde bemonstering van bodems onder water.

Meer informatie

Watermonsternemers

In het assortiment van Royal Eijkelkamp zijn verschillende monsternemers voor water opgenomen. Het verschil zit in het materiaal en de manier van bemonsteren. Dit kan door het sediment te bemonsteren terwijl het water door de monsternemer stroomt, of door een verticale kolom van het sediment in (stilstaand) water te bemonsteren.

Meer informatie

Monsternemers voor sediment

Bemonstering van sediment heeft verschillende toepassingen: analyse op chemische, biologische, bacteriologische, thermische en mineralogische aspecten. Ook het slibtransport in rivieren en andere waterwegen kan worden gemeten. Wij hebben een reeks monsternemers ontwikkeld om voor elke analyse de meest betrouwbare gegevens te verkrijgen.

Meer informatie

Sediment accessoires

Bij Royal Eijkelkamp hebben we verschillende accessoires ontwikkeld voor het meten van sedimenten. Deze instrumenten kunnen van pas komen bij het meten van waarden van troebelheid, waterdiepte, etc.

Meer informatie