Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte

Bodemonderzoek voor landbouw

Aan de basis van succesvolle landbouw ligt een gezonde bodem. Aspecten als bodemvocht, korrelgrootteverdeling en microbieel leven hebben allemaal invloed op de groei van gewassen. Onderzoek naar deze bodemparameters helpt bij het nemen van beslissingen voor bodemverbetering.

Onderzoek naar bodemkwaliteit voor landbouw

Bodems krijgen meer en meer te maken met problemen die voor bodemdegradatie zorgen. Erosie, verdroging en verzilting zijn hier maar enkele voorbeelden van. Het gevolg is dat vruchtbare toplagen van de bodem verdwijnen, waterinfiltratie verslechtert en oppervlakkige afstroming versnelt. Deze continue afname van bodemvruchtbaarheid, productiviteit en culturele en recreatieve waarden kent veel negatieve effecten, met name voor kwetsbare (eco)systemen.

Door voortdurend onderzoek naar achterliggende oorzaken, verantwoordelijke processen en de relatie(s) hiertussen, kunnen uiteindelijk maatregelen worden vastgesteld en toegepast. Dit alles om in de toekomst de bodem op een meer duurzame manier te gaan gebruiken.

Royal Eijkelkamp draagt hieraan bij door wereldwijd te participeren in bodem- en water gerelateerde projecten en het continu uitbreiden, vernieuwen en verbeteren van ons productassortiment.

Inhoud

Ontdek onze producten voor landbouw