Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Using the Eijkelkamp Lysimeter
Using the Eijkelkamp Lysimeter

Veldmeetapparatuur

Nauwkeurige meetgegevens zijn essentieel bij de uitvoering van veldwerk voor bodem- en wateronderzoek. Royal Eijkelkamp biedt voor het gebruik in het veld een breed scala aan hoogwaardige en betrouwbare meetapparatuur, die ontworpen zijn voor veldonderzoek ten behoeve van milieu-, landbouw-, civieltechnische en landelijke bouwprojecten.

Lees meer
Using the Eijkelkamp Lysimeter

Ontdek meer

Using the Eijkelkamp hand penetrometer

Indringingsweerstand

De indringingsweerstand van de bodem bepaalt het draagvermogen en het gemak waarmee wortels van planten door de bodem kunnen groeien. Dit hangt af van wisselende parameters zoals het vochtgehalte, dichtheid van de bodem en de sterke van de verbinding tussen de minerale deeltjes. Wij bieden verschillende instrumenten aan om de indringingsweerstand en het draagvermogen van de bodem te meten en inzichtelijk te maken.

Meer informatie

Afschuifspanning

De afschuifsterkte, of weerstand tegen afschuifspanning, van de bodem is afhankelijk van verschillende bodemkenmerken. Met onze verschillende instrumenten kunt u de afschuifspanning in de bodemlagen meten en bepalen. Zowel in het veld aan het bodemoppervlak, in een profielput, op de bodem van een boorgat of in een bodemmonster.

Meer informatie
Filled Double Ring Infiltrometer

Infiltratie

De meting van de infiltratie van water in de bodem is een belangrijke indicator om de doeltreffendheid van irrigatie en drainage te bepalen, de beschikbaarheid van water voor planten te optimaliseren, de opbrengst van gewassen te verbeteren en erosie tot een minimum te beperken. Voor het meten van de infiltratiesnelheid en de hydraulische geleidbaarheid bieden wij infiltrometers, permeameters en neerslagsimulatoren aan.

Meer informatie

Bodemvocht

Er zijn verschillende redenen waarom bodenvocht een belangrijk onderdeel is van onze bodem; bodemvocht dient als transportmiddel voor voedingsstoffen voor de bodem. Het stimuleert de groei van planten, het regelt de temperatuur van bodem en plant en het is essentieel voor de fotosynthese. Bodemvocht is het belangrijkste ingrediënt voor groeiende planten, maar is ook noodzakelijk voor de metabolische activiteiten van micro-organismen.

Meer informatie
Drilling with the riverside auger

Korrelgrootte en bodemclassificatie

Een belangrijk kenmerk van de bodem is de korrelgrootteverdeling (korrelverdeling of textuur) of de kleur. Zowel landbouwkundige als bodemkundige eigenschappen worden in hoge mate bepaald door de bodemtextuur en de kleur van de bodem. Bepaling van de korrelgrootte en de classificatie van de bodem is essentieel voor de beoordeling van de beschikbaarheid van stoffen voor flora en fauna, het gedrag van een stof in de bodem en de bepaling van de bodemkwaliteit.

Meer informatie

Zuurstof in de bodem

De zuurstofconcentratie in de bodem is een belangrijk element voor de groei van planten. Een verlaging van de zuurstofconcentratie kan de fysiologische processen van planten negatief beïnvloeden. Wij bieden een reeks instrumenten aan die inzicht verschaffen in deze processen, voor bodemgasanalyse en voor het meten van zuurstofdiffusie.

Meer informatie
Using the water level meter

Waterpeil

Waterstandsmetingen vormen de basis van hydrologisch bodemonderzoek, waarbij onder meer de porositeit van de bodem en de actuele richting van het grondwater worden bepaald. Voor het meten en registreren van waterstanden in de praktijk beschikken wij over diverse systemen. De sondeerapparatuur, met akoestisch en lichtsignaal, wordt gebruikt voor het betrouwbaar handmatig bepalen van vloeistofniveaus.

Meer informatie

Waterafvoer

Waterafvoermetingen zijn belangrijk voor het bepalen van de hydrologische balans van een gebied. Voor het bepalen van stroomsnelheden in waterlopen, het meten van afvoer uit drainagesystemen en het registreren van waterbeweging in open irrigatiekanalen heeft Royal Eijkelkamp diverse soorten meetapparatuur ontwikkeld.

Meer informatie

Waterkwaliteit

De kwaliteit van water is van groot belang voor het leven van mensen, dieren en planten. Water is immers een van de belangrijkste bronnen van leven. Voor het testen van watermonsters of waterige extracten is een gevarieerd assortiment van betrouwbare en nauwkeurige waterkwaliteitstestkits en waterkwaliteitsmeters beschikbaar.

Meer informatie
Sandra van der Linden

Neem contact op met onze specialisten

Advies nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Onze specialist Sandra helpt u graag verder.