Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Bepalen van de waterafvoer

Met behulp van debietmeting

Het meten van waterafvoer kan nuttig zijn om verschillende redenen. Bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel water er door een irrigatiekanaal stroomt en of de capaciteit van een watergang voldoende is. Het kan ook helpen om te achterhalen waar water vandaan komt en in welke hoeveelheden. Daarom is het belangrijk om op kritische punten in het watersysteem te meten hoeveel debiet, of waterafvoer, er is. Dit kan worden gemeten met gespecialiseerde meetapparatuur.

Debietmeting vindt plaats in bijvoorbeeld gesloten systemen, zoals riolen, drinkwaterleidingen, en industriële leidingen, of in open systemen zoals rivieren en watergangen voor oppervlaktewater en kanalen voor afvalwater.  

Debietmeting in kleine watergangen 

Voor de kleinere watergangen is een RBC-meetgoot geschikt. Deze is verkrijgbaar voor verschillende meetbereiken afhankelijk van de meetbehoefte, van 0,1 liter per seconde tot 145 liter per seconde. De RBC-meetgoot is trapeziumvormig en bijzonder nauwkeurig. De toepassing is bijvoorbeeld in irrigatiekanalen. Met deze meetgoot kunt u handmatig meten, of automatisch door de goot aan te sluiten op een datalogger en modem.  

Debietmeting grotere watergangen en leidingsystemen

Voor de grote watergangen en gesloten systemen is meer gespecialiseerde apparatuur nodig. Bij Royal Eijkelkamp vindt u de producten van NIVUS, die een grote nauwkeurigheid bieden voor verschillende soorten watergangen, open en dichte, of gevulde en gedeeltelijk gevulde leidingen. De NIVUS-debietmeters zorgen voor een continue bewaking van de waterafvoer en dataverzameling.  

Toepassingen van debietmeting

Een debietmeting is waardevol voor:  

  • Capaciteitsbewaking van rioolsystemen en drinkwaternetten 
  • Capaciteitsoptimalisatie van gemalen 
  • Inzicht in waterverdeling en –afvoer in procesindustrie 
  • Waterbuffering en –afvoer voor landbouw 
  • Waterbeheer in natuurgebieden 

Monitoring van de effecten van weersomstandigheden  

Klimaatverandering zorgt voor extremere weersomstandigheden en stelt hogere eisen aan onze watersystemen. Hevige regenval bijvoorbeeld vraagt om meer capaciteit van het watersysteem en het is belangrijk om dit tijdig op te merken. Wanneer er te veel water door een te smalle doorgang moet, krijg je te maken met overstroming. Een toename in de waterafvoer geeft aan dat er mogelijke overstromingen aankomen.  

Anderzijds kan het meten van het debiet ook helpen om een periode van droogte te signaleren.  

Over het algemeen wordt water pas afgevoerd als er te veel van is, en dat zijn we in Nederland gewend omdat er veel water is. Maar door klimaatverandering krijgen we nu ook te maken met periodes van droogte. Dan moet het water juist worden vastgehouden. Wanneer het debiet afneemt is dat een eerste waarschuwing dat het waterniveau daalt of een signaal dat het water wordt vastgehouden.  

Risico’s van stilstaand water 

Wanneer er in het voorjaar en in de zomer minder regen valt en water stil komt te staan, is het in combinatie met de hogere temperaturen in het voorjaar en de zomer gevoelig voor de groei van blauwalg. Het is ook belangrijk om dit te monitoren, zodat er bijvoorbeeld vers water kan worden ingelaten. Ook hiervoor is gespecialiseerde apparatuur voor monitoring en bewaking verkrijgbaar bij Royal Eijkelkamp.  

Geautomatiseerd waterbeheer 

Continue debietmeting zorgt voor waardevolle dataverzameling. Aan de hand van die data kunnen modellen worden gemaakt, en een geautomatiseerd watermanagementsysteem worden aangestuurd met de juiste data.   

Onze specialisten staan voor u klaar om u te adviseren voor de beste oplossing voor uw waterbeheer uitdaging. 

Inhoud
Erik Schrier

Neem contact op met onze specialisten

Hulp nodig bij uw bodem of water project? Onze specialist Erik helpt u graag verder

Meer over

Bepalen van de waterafvoer door debietmeting