Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Soil sample rings
Soil sample rings
Hoge kwaliteit laboratoriumapparatuur

Bodemfysisch onderzoek

Bodemfysisch onderzoek biedt waardevolle inzichten in de kenmerken van de bodem. Er zijn veel verschillende methodes voor het testen en analyseren van bodem, die elk specifieke eisen stellen aan gereedschappen en apparatuur. Vind uw toepassing hier onder, of neem contact op voor expert advies.

Lees meer
Soil sample rings

Alles voor het meten en analyseren van bodem

Een klein bodemmonster kan een schat aan informatie bieden. Met de juiste apparatuur kunt u de structuur en textuur analyseren, die inzicht geven in doorlaatbaarheid, bewerkbaarheid van de grond, gevoeligheid voor erosie en meer. De stabiliteit van de bodem is essentieel voor landbouw en een pF-curve vertelt u alles over de vochtinhoud. 

De bodemeigenschappen die u kunt onderzoeken door het testen van de bodem zijn behulpzame aanwijzingen voor effectieve landbouw, constructie, engineering en zelfs archeologie. Vind hier de juiste analysemethode voor uw situatie. 

Ontdek meer

pF bepaling

pF bepaling is essentieel voor onderzoek naar de beschikbaarheid van bodemvocht voor planten en bomen. Onderzoek hiernaar biedt waardevolle inzichten voor landbouw, maar ook bouwkunde.

Meer informatie

Korrelgrootteverdeling

Korrelgrootteverdeling is een van de belangrijkste kenmerken van de bodem. De textuur van een bodem bepaalt voor een groot deel hoe geschikt het is voor het beoogde gebruik, zoals landbouw. Het beïnvloedt daarnaast hoe goed de grond bewerkt kan worden, de capillaire geleidbaarheid, beschikbaar vocht, doorlaatbaarheid, verdichting en meer.

Meer informatie

Aggregaatstabiliteit

De bodemstructuur wordt in belangrijke mate bepaald door de vorming en de aanwezigheid van bodemaggregaten. Deze aggregaten kunnen uit elkaar vallen door mechanische en fysisch-chemische krachten en leiden tot het verstoppen van de poriën en infiltratievermindering, met watererosie en of verstuiving tot gevolg. De 'natte zeefmethode' is de methode om aggregaatstabiliteit tegen watererosie te onderzoeken.

Meer informatie

Volume en dichtheid van de bodem

Inzicht in de verhouding van vaste massa, water en lucht in de bodem is belangrijk voor zowel bosbouw als landbouw, maar ook voor bodem- en waterbeheerstudies. Bodemvocht en -porositeit, die van invloed zijn op de geschiktheid van de bodem voor het beoogde gebruik, worden voor een groot deel beïnvloed door de verhouding van alle verschillende componenten van de bodem.

Meer informatie
Air permeability apparatus

Luchtdoorlatendheid

Luchtdoorlatendheid van bodem is een van de belangrijkste parameters voor beluchting in landbouwgrond. Lucht en water zijn beiden essentieel voor de groei van planten en de luchtdoorlatendheid bepaalt of de planten toegang hebben tot voldoende zuurstof. Krijg accuraat inzicht in de doorlatendheid in het laboratorium.

Meer informatie

Waterdoorlatendheid

Het vaststellen van de waterdoorlatendheid, oftewel hydraulische geleidbaarheid, is belangrijk voor zowel landbouwkundig als milieukundig bodemonderzoek. De doorlatendheidsfactor, of K-factor, dient als indicatie om de ontwerpen van irrigatie- en drainagesystemen op te baseren. Het biedt ook inzicht de mogelijke verspreiding van vervuiling.

Meer informatie

Samendrukking en afschuif testen

Testen voor samendrukking en afschuiven meten de weerstand van een bodem tegen vervorming wanneer deze wordt onderworpen aan afschuiving of samendrukking. Veranderde bodemfuncties, met name de verminderde hydraulische geleidbaarheid en belemmerde beluchting, kunnen de groei en productiviteit van gewassen verminderen, evenals de filter- en buffercapaciteit van bodems. Het testen van schuif- en druksterkte biedt waardevolle inzichten voor bodemgebruik.

Meer informatie

Kalkgehalte

Het kalkgehalte geeft aan hoe alkalisch of zuur de grond is. Dit bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de bodem en de vruchtbaarheid. Onze calcimeter voor het bepalen van het kalkgehalte werkt volgens de methode van Scheibler en voldoet aan de normen van NEN 5757 en DIN 19682 en 19684.

Meer informatie
Michiel van Kampen

Neem contact op met onze specialisten

Advies nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Onze specialist Michiel helpt u graag verder.