Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte

De juiste oplossing voor uw industrie

Elke industrie heeft zijn eigen uitdagingen op het gebied van beheer en onderzoek van bodem en water. Onze producten zijn daarom ontworpen met uw markt in gedachten. We innoveren om processen slimmer, makkelijker en winstgevender te maken, maar ook beter voor de planeet. Ontdek wat we kunnen bieden binnen uw vakgebied.

Lees meer

Onderzoek naar bodemkwaliteit

Aan de basis van succesvolle landbouw ligt een gezonde bodem. Aspecten als bodemvocht, korrelgrootteverdeling en microbieel leven hebben allemaal invloed op de groei van gewassen. Onderzoek naar deze bodemparameters helpt bij het nemen van beslissingen voor bodemverbetering.

Meer informatie

Bouw en infrastructuur

Slecht begaanbare bouwputten en bouwterreinen zijn een gevaarlijk probleem wanneer een graafmachine wegzakt of hijskraan kantelt. Maar een instabiele bodem levert nog grotere problemen op bij de aanleg van wegen, bruggen en tunnels. Er zijn verschillende manieren om de bodemintegriteit te controleren en bewaken en met de juiste apparatuur verkrijgt u snel inzicht in de veiligheid.

Meer informatie

Waterbeheer

Vanwege het veranderende klimaat neemt wereldwijd de vraag naar expertise op het gebied van water en waterbeheer toe. Natte en droge periodes wisselen elkaar af en zowel goede afvoer als opslag van water wordt steeds belangrijker. Effectief beheer begint bij inzicht, in zowel bodemkwaliteit als -kwantiteit.

Meer informatie

Onderzoek en onderwijs

Het bedrijf Eijkelkamp werkt al sinds de begindagen samen met onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten. Het verzoek van een professor van een naburige universiteit om een handboor te repareren heeft geleid tot de ontwikkeling van een eigen handboor, en een scala aan andere apparatuur voor bodemkartering en meer. En we blijven innoveren.

Meer informatie
Beautiful shot of the barge with sonic drilling rig on the Mjøsa lake in Norway

Nearshore en offshore

Het nearshore en offshore bodemonderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd door boorbedrijven die geotechnisch onderzoek combineren met sonische bemonstering en sonderen. Zij gebruiken de bevindingen van dit onderzoek om adviezen op te stellen voor het maken van windparken op zee, of het aanleggen van kabels en en olie- of gasleidingen.

Meer informatie

Apparatuur voor elke fase van de mijnbouw

Royal Eijkelkamp levert geavanceerde apparatuur voor verschillende activiteiten binnen alle fasen van de mijnbouw: van het nemen van boorkernmonsters in een exploratiecampagne, tot het meten van de grondwaterkwaliteit in een mijnsite, en het monitoren van hellingstabiliteit als onderdeel van herstel van het mijnbouwgebied nadat de mijnbouw is beëindigd.

Meer informatie

Milieukundig onderzoek

Kennis van de kwaliteit van de bodem, het grondwater en de waterbodem is van niet te onderschatten belang voor de waarde van onroerend goed, aansprakelijkheden en risico’s van milieuverontreiniging.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze oplossingen?

Wilt u meer weten over onze oplossingen?

Onze producten en services bieden verschillende doelen voor verschillende vakgebieden en applicaties. We hebben deze overzichten gemaakt om u een idee te geven van de mogelijkheden en ons assortiment. Zoekt u meer diepgaande informatie of praktische toepassingen? Neem dan een kijkje in ons kenniscentrum.