Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte

Hoe Eijkelkamp koninklijk werd

Royal Eijkelkamp mag zich rekenen tot een selecte groep koninklijke Nederlandse bedrijven, waaronder KLM, Philips, Shell en Ahold. Wat houdt deze benoeming tot 'koninklijk' precies in?

Onderscheiding van de koningin

De benaming 'koninklijk' is een onderscheiding voor verenigingen, stichtingen en grote bedrijven die respect, waardering en het vertrouwen van de Nederlandse koning symboliseert. Alleen de koning of koningin kan de onderscheiding uitreiken. Het is op naam, wat betekent dat de koninklijke kroon toegevoegd mag worden aan het logo. 

Criteria voor de benoeming 

Bedrijven kunnen zich aanmelden voor de benoeming via de lokale burgermeester. De registers van de Dienst Justitiële Inrichtingen worden geraadpleegd en de aanvraag wordt, samen met het advies van de burgemeester, naar de commissaris van de vorst gestuurd die, na raadpleging van de voor het vonnis relevante diensten en ministeries, een eigen advies uitbrengt. De commissaris stelt de aanvrager ten slotte op de hoogte van het besluit. Deze hele procedure duurt ongeveer een jaar.

Dit is een zeer prestigieuze onderscheiding, aangezien niet elke organisatie die wordt voorgedragen voor het predikaat Koninklijk wordt toegekend. Het bedrijf moet aanzien hebben op het gebied van type, omvang en betrouwbaarheid. Het moet binnen zijn vakgebied een zeer vooraanstaande positie innemen in Nederland en bij voorkeur een internationale uitstraling hebben. Ook wordt rekening gehouden met de omvang van het bedrijf, het aantal medewerkers en de omzet. Het management moet onberispelijk zijn. De vennootschap en haar bestuurders en commissarissen moeten een goede naam hebben en zich onberispelijk gedragen. Verder moet een bedrijf minimaal 100 jaar bestaan.

Verplichtingen en verlenging

Indien de vorst uiteindelijk bereid is het predikaat uit te reiken, wordt het bedrijf verzocht zich te houden aan de 'Voorwaarden mbt het predikaat Koninklijk'. De belangrijkste verplichting is dat de houder zich onthoudt van alles wat zijn reputatie schaadt. Schending van de voorwaarden kan leiden tot verlies van het recht op het gebruik van de aanduiding. In geval van faillissement, of indien de organisatie in andere handen wordt overgedragen, indien haar onafhankelijkheid verloren gaat of indien de aard van de organisatie verandert, kan de Koninklijke status worden opgeheven. Los hiervan kan het recht te allen tijde worden ingetrokken. Het recht wordt toegekend voor een periode van maximaal 25 jaar, waarna de houder via de burgemeester verlenging kan vragen aan de koning(in). Vervolgens wordt nog een controle uitgevoerd door dezelfde stappen te doorlopen als bij de aanvraagprocedure.

Inhoud