Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte

Milieukundig onderzoek

Kennis van de kwaliteit van de bodem, het grondwater en de waterbodem is van niet te onderschatten belang voor de waarde van onroerend goed, aansprakelijkheden en risico’s van milieuverontreiniging.

Algemeen milieukundig bodemonderzoek

Het doel van deze vorm van onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de milieu-hygiënische kwaliteit van de bodem en eventuele verontreinigingen in de bodem in kaart te brengen. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek, en de bestemming van de grond, wordt besloten of er al dan niet gesaneerd moet worden.

Milieukundig onderzoek is onontbeerlijk om tot een goede kwalitatieve en/of kwantitatieve beoordeling te komen van bodemkwaliteit, de kwaliteit van (grond)water en waterbodems.

Trainingen voor milieukundig onderzoek

Binnen onze Academy vindt u verschillende trainingen die betrekking hebben op milieukundig onderzoek. 

Inhoud

Ontdek onze producten voor milieukundig onderzoek