Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Controleer, bewaak en verbeter bodemstabiliteit

Bouw en infrastructuur

Slecht begaanbare bouwputten en bouwterreinen zijn een gevaarlijk probleem wanneer een graafmachine wegzakt of hijskraan kantelt. Maar een instabiele bodem levert nog grotere problemen op bij de aanleg van wegen, bruggen en tunnels. Er zijn verschillende manieren om de bodemintegriteit te controleren en bewaken en met de juiste apparatuur verkrijgt u snel inzicht in de veiligheid.

Bij de controle van de machineopstelling op de bouwplaats vindt allereerst een visuele inspectie plaats op basis van: is het bouwterrein droog, draagkrachtig en vlak. Meer diepgaande controle vindt plaats op basis van de resultaten van een of meerdere sonderingen of handsonderingen. 

Onderzoek naar de draagkracht van de bodem

De draagkrachtigheid van het bouwterrein is belangrijk voor de begaanbaarheid en beloopbaarheid. De conditie van het bouwterrein is van directe invloed op de stabiliteit van het materieel, maar ook de arbeidsomstandigheden van het personeel. De toplaag moet bestaan uit schoon zand dat goed waterdoorlatend is. De kwaliteit van de toplaag, de draagkracht van de (onder)grond en het type voertuig zijn van groot belang. Bij het controleren speelt ook de maximaal te verwachten gronddruk per m² een rol.

Handmatig

Er zijn verschillende manieren om inzicht te krijgen in het gedrag en de draagkracht van de bodem, met de hand of machinaal, zowel ter plekke als door bemonstering en analyse in het laboratorium. Bij handmatig onderzoek naar de draagkracht worden een aantal stappen doorlopen:

  • Profielboringen op diverse locaties om onderliggende grondlagen te specificeren
  • Bepalen waar en tot welke diepte handsonderingen nodig zijn
  • Hoeveelheid plots voor het project bepalen, met minimaal 4 metingen per plot
  • Passende diameter conus kiezen; hoe groter de weerstand, hoe kleiner de conus
  • De meting vindt plaats tot een bepaalde diepte, afhankelijk van het gebruikt apparaat. Door het geteste gebied af te graven kan steeds dieper worden getest
  • Eén meting is geen meting: variatie en inzicht door meerdere metingen is cruciaal

Machinaal

Een sondeermachine is een apparaat ontwikkeld om het bodemgedrag te bepalen door middel van het meten van de indringingsweerstand. Een machinaal aangedreven duwframe duwt een geïnstrumenteerde conus de grond in met een bepaalde snelheid en meet zo de weerstand aan de punt. Zo geven metingen inzicht in de diepte van de dragende lagen, en tot hoe ver bijvoorbeeld heipalen de grond in moeten. Deze techniek kan, met gebruik van de juiste conus, ook de waterspanning meten. 

Inzicht in grondwaterstanden

Bij het graven van een bouwput of aanleg van een tunnel kan het grondwater in de weg zitten. Dit moet tijdelijk op veilige wijze worden afgevoerd, maar de grondwaterstand moet ook worden gemonitord om de mate van afvoer te bepalen. Royal Eijkelkamp levert alle benodigde apparatuur voor het aanleggen van peilbuizen, inclusief watersensors en modems om de verzamelde data te verzenden.  

Inhoud

Ontdek onze producten voor bouw en infrastructure