Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Analyse van de erosieresistentie van bodem

Aggregaatstabiliteit

De bodemstructuur wordt in belangrijke mate bepaald door de vorming en de aanwezigheid van bodemaggregaten. Deze aggregaten kunnen uit elkaar vallen door mechanische en fysisch-chemische krachten en leiden tot het verstoppen van de poriën en infiltratievermindering, met watererosie en of verstuiving tot gevolg. De 'natte zeefmethode' is de methode om aggregaatstabiliteit tegen watererosie te onderzoeken.

Bekijk de producten

Onze producten

(1)

Bodem structuur en textuur

Een goede bodemstructuur is een van de belangrijkste voorwaarden voor plantengroei. Het bepaalt in sterke mate of wortels kunnen doordringen en zaailingen kunnen opkomen. Een goede bodemstructuur bevordert dat zuurstof diffundeert en water zich verplaatst in het bodemprofiel. Zo speelt het ook belangrijke rol in de temperatuurhuishouding van een bodem.

Bodemstructuur wordt gedefinieerd als de wijze, vorm en grootte waarop de individuele bodemdeeltjes en de daaruit gevormde aggegraten in de bodem voorkomen. In de landbouw wordt over het algemeen in de bouwvoor gestreefd naar een kruimelstructuur, want dit geeft een optimaal zaaibed met goede lucht- en waterdoorlaatbaarheid.

Het tegenovergestelde is een verdichte, natte grond, veroorzaakt door een lage structuurstabiliteit en of aggregaatstabiliteit.

Bodemverbetering

Kennis van de aggregaatstabilteit geeft aanwijzingen voor bodemverbetering. Gevoeligheid voor erosie kan bijvoorbeeld worden tegengegaan met mulchen van het oppervlak. Grondbewerkingsprogramma's kunnen worden toegespitst op het specifieke bodemtype en behoeftes van de gewassen voor de beste resultaten. De stabiliteit wordt beïnvloed door 

  • de textuur van de grond
  • de bodemstructuur
  • type kleimineralen
  • hoeveelheid en type humus

Destructieve krachten die aggregaatstabiliteit beïnvloeden

Mechanisch

Bodembewerking, gebruik van zwaar materieel, vertrapping van de toplaag door vee, neerslag. 

Fysico-chemisch

Zwel en krimp, te kort aan organische stof en kalk.

Het uit elkaar vallen van aggregaten heeft tot resultaat een verminderde kruimelstructuur, de vorming van een oppervlaktekorst of interne slemp, vermindering van de waterinfiltratie of verstuiving van grond. 

Michiel van Kampen

Neem contact op met onze specialisten

Advies nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Onze specialist Michiel helpt u graag verder.