Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Slimme oplossingen voor de agrarische sector

Landbouw

Dwingt klimaatverandering de landbouwsector om duurzamer te worden? Misschien, maar feit is dat de sector de komende jaren voor grote uitdagingen staat. Landdegradatie en droogte hebben een negatieve invloed op de opbrengst en kwaliteit van gewassen, waardoor de landbouw anders en slimmer moet produceren.

Lees meer

De focus verschuift van de bodemvruchtbaarheid naar de bodemgezondheid. Verschillende bodemkenmerken worden belangrijk om te detecteren, te onderzoeken – en te verbeteren.

Het verkrijgen van inzicht in de toestand van de bodem is een waardevol startpunt voor bodemverbetering. Bodemverdichting, permeabiliteit en pH zijn allemaal belangrijke parameters om te meten, maar koolstof in de bodem en het microbiële leven zullen ook essentieel worden.

Royal Eijkelkamp kijkt naar de uitdagingen voor de agrarische sector en komt met slimme oplossingen.

Van onze apparatuur voor bodembemonstering en -analyse, zowel in het veld als in het laboratorium, tot producten die helpen inzicht te geven in onzichtbaar waterverlies of de bodemgezondheid te verbeteren: we laten u onze beproefde producten zien, evenals nieuwe innovaties die helpen om op een duurzame manier vooruit te komen. 

Onderzoek naar bodemkwaliteit

Aan de basis van succesvolle landbouw ligt een gezonde bodem. Aspecten als bodemvocht, korrelgrootteverdeling en microbieel leven hebben allemaal invloed op de groei van gewassen. Onderzoek naar deze bodemparameters helpt bij het nemen van beslissingen voor bodemverbetering.

Meer informatie