Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte

Sustainable Development Goals

We gebruiken onze expertise in bodem- en waterprojecten om een continue bij te dragen aan wereldwijde vooruitgang op economisch, maatschappelijk en milieu gebied. Onze focus ligt op duurzaamheid, zodat de wereld voor toekomstige generaties in betere staat is dan we haar zelf hebben geërfd. Daarom dragen we actief bij aan de volgende Sustainable Development Goals.

Lees meer

SDG 2: Zero hunger

Om onze voedselvoorraad veilig te stellen voor de toekomst, bieden we innovatieve oplossingen die de bodemgezondheid helpen beschermen en verbeteren. Zo maken we verschillende bodemparameters inzichtelijk voor projecten die voedselzekerheid willen veiligstellen. Onze Smart Mining systemen verminderen daarnaast de impact van mijnbouw op het milieu.

Ons doel: slim boren, inzicht in bodemkwaliteit en bodemverbeteraars voor een gezondere bodem

Continu innoveren in slimmer boren en milieuvriendelijke oplossingen voor mijnbouw verminderen verdere aantasting van de bodem. Onze inzet om bodembiodiversiteit te verbeteren ondersteunt gezonde bodems, voor een hogere voedselopbrengst. 

SDG 6: Clean water and sanitation

Onze innovatieve oplossingen helpen klanten om data over waterkwaliteit en -kwantiteit te monitoren, visualiseren en beheren. Daarnaast levert Royal Eijkelkamp slimme oplossingen voor schoon drinkwater in landelijke gebieden. 

Ons doel: waterbemonstering en -monitoring systemen voor gezond water

Jaarlijkse innovaties voor de complete watercyclus, zowel grond- als oppervlakte water. 

SDG 13: Climate action

Ons bedrijf is gefocust op het minimaal gebruik van hulpmaterialen en hergebruik. We hebben een milieumanagementsysteem (14001) ingericht voor interne controle. Daarnaast zijn milieukundige doelstellingen opgesteld, gebaseerd op context analyse, met inachtneming van milieukundige thema's, aspecten, effecten en risicoanalyse. 

Ons doel: vermindering van CO2 en afval

Ons doel is om onze voetafdruk jaarlijks met 2% te verminderen. Door goede service te bieden en continu te innoveren verlengen we de levensduur van onze producten. En dankzij het hergebruik van materialen, wat we hopen te verhogen naar 90%, verminderen we onze afvalproductie aanzienlijk. 

SDG 15: Life on land

Onze geïntegreerde oplossingen genereren uitgebreide hoeveelheden data die inzicht kunnen geven in de status van de bodem en waterbalans. Daarnaast bieden we ook hulpmiddelen om de bodemgezondheid te verbeteren. Wij geloven dat dit essentiële elementen zijn om duurzaam leven op het land te ondersteunen, om ecosystemen te herstellen en beschermen, de woestijnvorming tegen te gaan en landdegradatie terug te draaien. 

Ons doel: geïntegreerde oplossingen bieden voor leven op het land

Door praktische oplossingen te bieden willen wij projecten ondersteunen die leven op het land verbeteren. In combinatie met onze monitoringsoplossingen bieden de veldonderzoek- en laboratoriumapparatuur behulpzame inzichten die als handvat dienen voor praktische actie.