Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Producten voor onderzoek naar bodemeigenschappen

Bodem

Intensief bodemgebruik beïnvloedt veel eigenschappen van de grond die belangrijk zijn voor alle levende organismen op aarde. In de bodem wortelen de gewassen waar mens en dier van leven. Daarnaast is het een groot reservoir voor water en het fundament waar we op bouwen. Kennis van bodem, en de processen die daarin plaatsvinden, zijn essentieel voor beslissingen over landgebruik en mogelijke bodemverbetering.

Lees meer

Compleet assortiment voor bodembemonstering en -analyse

Voor duurzaam bodembeheer is goed onderzoek naar en kennis van de bodem nodig. Door middel van het nemen van monsters voor analyse, door rechtstreekse metingen in het veld, of langdurige monitoring ter plaatse, wordt meetdata vergaard. Daarmee kunnen de juiste beslissingen worden genomen over het gebruik van de grond, maar ook om te kunnen beoordelen of een bodemverontreiniging ernstig is of een grondwateronttrekking tot schade kan leiden. 


Onderzoek naar bodemeigenschappen

Afhankelijk van het beoogde gebruik van het onderzochte gebied kan onderzoek worden gedaan naar verschillende kwaliteiten van de grond. De informatiebehoefte is anders voor een bouwterrein dan voor landbouwgrond, net als de methode van onderzoek.

Direct in het veld kunt u inzicht verkrijgen in bijvoorbeeld de indringingsweerstand en het draagvermogen van de grond, wat nuttig is voor landbouwpercelen en bouwterreinen. Daarnaast kunt u onderzoek doen naar de erosiegevoeligheid, een snelle inschatting maken van de korrelgrootteverdeling of (ongeroerde) monsters nemen voor verder onderzoek in het laboratorium. Met geavanceerde apparatuur doet u daar uitvoeriger onderzoek naar bijvoorbeeld bodemvochtgehaltes in relatie tot zuigspanning, doorlatendheid, poriëngehalte of carbonaatgehalte. 

Bodemleven

Naast onderzoek naar geotechnische en fysische parameters van de bodem kunt u ook biologische en chemische eigenschappen onderzoeken. Deze eigenschappen zijn voor landbouw minstens zo belangrijk. Binnen een nieuwe tak van onze dienstverlening bieden wij analyses aan om het bodemleven in kaart te brengen, net als producten om deze biodiversiteit te verbeteren.

Bodemonderzoek met Royal Eijkelkamp apparatuur

Bodem is het grootste expertisegebied van Royal Eijkelkamp en wij leveren een scala aan producten voor bodembemonstering, de analyse van verschillende bodemeigenschappen, het meten van bodemgedrag en het onderzoeken van de samenstelling. Van de grootste sonische boormachine tot het kleinste veldmeetapparaat kunt u bouwen op een jarenlange ervaring met en aandacht voor duurzaam gebruik van de bodem. 

Meer over

Bodem

Rob Stolsz

Neem contact op met onze specialisten

Advies nodig voor uw bodem of water project? Onze specialist Rob helpt u graag verder.