Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte

Apparatuur voor elke fase van de mijnbouw

Royal Eijkelkamp levert geavanceerde apparatuur voor verschillende activiteiten binnen alle fasen van de mijnbouw: van het nemen van boorkernmonsters in een exploratiecampagne, tot het meten van de grondwaterkwaliteit in een mijnsite, en het monitoren van hellingstabiliteit als onderdeel van herstel van het mijnbouwgebied nadat de mijnbouw is beëindigd.

Mijnbouw kent verschillende fases, die elk een eigen behoefte hebben qua aanpak en apparatuur. We nemen de levensloop van mijnbouw onder de loep, die in sommige gevallen wel 100 jaar kan duren. Het is een complex en specifiek proces, maar kan toch generaliserend in drie fases worden opgedeeld. 

1. Minerale verkenning

De eerste prospectieve activiteiten variëren van geologische kartering en bodem- en waterbemonstering tot geofysisch onderzoek en bemonstering van boorkernen. Een reeks tools en technieken wordt ingezet om gegevens en informatie te verzamelen, met als doel potentiële afzettingen op te sporen en onzekerheden in het onderzochte gebied te verminderen. Boorcampagnes geven gedetailleerde informatie over de  eigenschappen van ondergrondse rots, zoals samenstelling, structuur en laaggedrag aan het oppervlak en op diepte.

Om minerale hulpbronnen te schatten en ertsreserves te definiëren, is de kwaliteit van boorkernmonsters van het grootste belang in elk exploratieproject. Dankzij de Sonische boortechnologie kunnen rotsformaties gemakkelijker worden gepenetreerd, ook met droge boringen. Deze Royal Eijkelkamp machines hebben daarnaast een relatief kleine footprint, waardoor ze geschikt zijn voor meer duurzame exploratieve mijnbouwactiviteiten.

2. Mijnontwikkeling en exploitatie

Zodra een afzetting is bevestigd en de middelen en reserves zijn berekend, is de tweede stap het ontwerpen van de mijn. Dit gebeurt op basis van orebody-modellering en milieu- en financiële statistieken. Er worden verwerkingsfabrieken, ondersteunende faciliteiten en nutsinfrastructuur geïnstalleerd om de productie mogelijk te maken. Het ertsmodel en de ertsreserves worden gedurende de hele levensduur van de mijn regelmatig bijgewerkt en nauwkeurig gedetailleerd. Continu boren en bemonsteren bieden de benodigde data om de ertskwaliteit en productiedoelen te controleren.

Parallel aan de mijnoperatie worden milieu-indicatoren van de omgeving continu gemonitord door middel van sensoren. Het gaat dan om fauna- en flora-onderzoek parameters variërend van diagnose van de luchtkwaliteit, geluidsniveaus, grondwaterpeil en -kwaliteit tot het beheer van mijnafval/staartdammen. Op deze momenten is het handig om slimme sensoren te plaatsen om de grondwaterstand en -kwaliteit te monitoren, en om bodemmonsters en -onderzoeken te plaatsen om bijvoorbeeld doorlatendheid (bij eventuele vervuiling) te bepalen.

3. Mijnsluiting en landherstel

Wanneer de ertsafzetting is uitgeput na vele jaren van winning wordt de mijn gesloten en werkzaamheden gestopt. Activiteiten rond de ontmanteling zijn bijvoorbeeld het afbreken van infrastructuur, en het opschonen van van mijnafval en gebruikt water. Het herstelplan, vaak al opgesteld vóór aanvang van de delving wordt in werking gesteld om een nieuw evenwichtig ecosysteem in de omgeving te creëren, door aanvoer van nieuwe grond, bodempositionering en groeiende bomen. In sommige gevallen wordt land na mijnbouw ingezet voor pretparken, golfbanen, boerderijen, woonwijken en meer. 

Milieu-indicatoren worden regelmatig gemeten tijdens de sluitingsfase en door de jaren heen tijdens de rehabilitatieperiode. Geotechnische parameters zoals grond- en hellingsstabiliteit worden ook nauwlettend gevolgd, om lage risico's te garanderen voor nieuwe activiteiten die op de oude mijnsite worden gepland.

Uitdaging van mijnbouw

Aangezien de sector door de overheid, samenleving en investeerders nauwlettend in de gaten wordt gehouden en onderhevig is aan externe invloeden zoals marktonzekerheden, volatiliteit van grondstoffen en veranderingen in de vraag, staat de mijnbouwindustrie voor tal van uitdagingen. Mijnexploitanten en dienstverleners willen hun bedrijf graag beschermen en ondersteunen door de ontwikkelingsuitgaven te verminderen en de operationele voetafdruk te verkleinen, terwijl de productiviteit en veiligheid worden verhoogd.

Deze trends stimuleren ook innovatie binnen dit zakelijke ecosysteem, waar automatisering, technologie-integratie, voorspellende analyses, duurzaamheid en waterbeheer belangrijke focuspunten zijn voor R&D-teams. Ook Royal Eijkelkamp volgt deze trends zorgvuldig en vertaalt deze uitdagingen naar maatwerkoplossingen voor eindgebruikers binnen de mijnbouwsector.

Expertise van Royal Eijkelkamp

Royal Eijkelkamp bouwt op een ervaren team dat een solide carrière heeft opgebouwd als mijnbouwprofessionals in verschillende landen en bedrijven. Onze mensen spreken de taal van de sector en door onze hands-on aanpak kunnen we op maat gemaakte oplossingen aanbieden, toegespitst op specifieke behoeften en projectdetails. Ongeacht de toepassing biedt Royal Eijkelkamp holistische oplossingen voor uw mijnbouwproject: dit omvat de levering, installatie, kalibratie en onderhoud van sensoren, altijd ondersteund door eersteklas, efficiëntieverhogende boortechnologie. Onze dataservices gaan verder en omvatten dataverzameling en datamonitoring die informatie biedt voor gemakkelijke interpretatie.

Onze sterke wereldwijde distributiekanalen zorgen voor een betrouwbare supply-chain, zelfs te midden van de meest uitdagende beperkingen. Onze technici hebben een flexibel schema en kunnen worden ingezet in het meest afgelegen project voor adviesdiensten of  om een ​​team op te leiden, zodat u zelfvoorzienend personeel heeft dat zelfverzekerd genoeg is om uw gloednieuwe sonische boormachinen te bedienen.

De datagerichte projecten in onze R&D-roadmap, altijd vooruitkijkend, omvatten verbeteringen in de huidige Measure While Drilling, ontwikkeling van geotechnische AI-algoritmen ter ondersteuning van engineeringplannen na mijnbouw en de inzet van een IoT-platform om al uw sensoren en activa in een geïntegreerd web te verbinden oplossing.

Mijnbouw met sonische boormachines

Royal Eijkelkamp ontwikkelt state-of-the-art boortorens voor verschillende toepassingen door de gehele mijnbouwcyclus: van boorcampagnes en milieu-onderzoek tot geotechnische monitoring van tailing dams en mijnlocaties. 

De sonische boormethode zorgt voor extreem rechte boorgaten, wat het tot een optimale technologie maakt voor het installeren van instrumentatie en monitoringapparatuur. Deze machines hebben zichzelf al bewezen, want de verschillende modellen zijn ingezet in de meest uitdagende en afgelegen projecten over de hele wereld. Een expert team van boormeesters biedt zowel online als ter plekke ondersteuning waar nodig - en waar dan ook.  

Water monitoring met Smart Sensoring

Eijkelkamp Smart Sensoring biedt de hulpmiddelen, technologie en diensten om relevante milieu-data te produceren; data die waardevolle informatie biedt of data voor controle signalen voor machines en materieel - alle data die u nodig heeft. Wij leveren natuurlijk alle benodigde hardware en sensoren zoals divers and multiparameter water probes, boorapparatuur, kabels en modems hiervoor, en bieden het nodige advies ook. 

Bodemgedrag onderzoeken met sonderen

Onze sonische boormachines kunnen ook worden uitgerust met een sondeerysteem. De combinatie van deze twee technologieën - SonicCPT - creëert de ultieme geotechnische testmethode voor overburden formaties en onderzoek naar de stabiliteit van tailing dams. De speciale Royal Eijkelkamp sondeermachines zorgen voor een snelle en eenvoudige bepaling van de geotechnische eigenschappen van de bodem in uw mijngebied.

Ons complete portfolio van geotechnische instrumentatie biedt uiteindelijk een holistische oplossing voor de technische uitdagingen in uw mijn locatie. Dankzij de slimme en betaalbare hellingsmeters, extensometers, piëzometers en tiltmeters kunt u tijdig actie ondenemen gebaseerd op real-time informatie. 

Inhoud

Ontdek onze producten geschikt voor de mijnbouw

Gustavo Hamu

Neem contact op met onze specialisten

Zoekt u advies voor uw mijnbouw project? Onze specialist Gustavo helpt graag.