Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte

Soil Valley

Droogte en bodemverarming zijn twee van de grootste uitdagingen waar we de komende jaren mee te maken krijgen. Klimaatverandering zal deze problemen alleen maar verergeren, en we moeten rekening houden met zowel extreme droogte als overstromingen. Soil Valley zet zich in om dit tegen te gaan.

Lees meer

Samen tegen droogte en bodemverarming

Soil Valley is ontstaan uit de samenwerking van Royal Eijkelkamp, Hal24K en een aantal bedrijven uit de regio de Liemers, vanuit het ideaal om deze problemen aan te pakken. Hiervoor zoeken we ook de samenwerking met onderzoeks- en kennisinstellingen. We stellen ons terrein InnoFields ter beschikking om nieuwe initiatieven uit te voeren.

Maatregelen om bodem biodiversiteit te herstellen

Door de integratie van zowel land als water management en verschillende andere factoren hopen we het herstel van de bodembiodiversiteit te kunnen stimuleren en realiseren. De focus ligt nu op het testen van nieuwe mogelijkheden voor landbouw- en bodemtechnologie. We hopen de biodiversiteit te stimuleren met technische en niet-technische innovaties, om gezondere voedselproductie, meer biodiversiteit in landschappen, innovatieve banen en een algehele hogere kwaliteit van leven in de regio te realiseren.

Wij geloven dat deze integratie van inspanningen op het gebied van land- en waterbeheer, consumenteninteracties en technologische ontwikkeling bijdragen aan ons maatschappelijke doel om de bodembiodiversiteit te herstellen.

Soil Valley kent de volgende focuspunten:

Verstedelijking
Heeft een negatieve invloed op watermanagement en bodemgesteldheid. Overstromingen zijn aan de orde van de dag. Groenzones worden essentieel.

Landdegradatie
Bodemuitputting en verzilting leidt tot een minder vruchtbare bodem en beïnvloedt daarmee direct de voedselproductie.

Voedselveiligheid
Er moet meer voedsel worden geproduceerd op minder landbouwgrond. Dit vraagt om meer innovatieve en holistische teelmethodes.

Vervuiling
Hoe kunnen we de hoeveelheid afval reduceren en duurzame oplossingen creëren voor een schonere en meer leefbare wereld?

Landontwikkeling
Duurzaamheid staat hoog op de agenda van stedenbouwkundigen en we moeten onze menselijke activiteit altijd monitoren in samenhang met milieu en natuur, want onze leefwijze nu heeft negatieve impact op de opwarming van de aarde en het klimaat.

Natuurlijke bronnen
We moeten toe naar een situatie waarin we natuurlijke bronnen gebruiken op een manier die de aarde niet teveel uitput en zo min mogelijk vervuiling oplevert voor mens, dier en natuur.

Fons Eijkelkamp

Neem contact op met onze specialisten