Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Grondwatermonitoring Grebbedijk peilbuis
Grondwatermonitoring Grebbedijk peilbuis

Grondwatermonitoring noodzakelijk voor versteviging Grebbedijk

Jaar
2018
Toepassing
Water onderzoek
Expertise
Waterbeheer en onderzoek
Grondwatermonitoring Grebbedijk peilbuis

Versteviging Grebbedijk voor bescherming van het achterland

De Grebbedijk ligt tussen Wageningen en Rhenen en beschermt de 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. In 2023 zal de ruim vijf kilometer lange dijk worden versterkt door Waterschap Vallei en Veluwe. In de toekomst zal er door klimaatverandering namelijk meer water door de Rijn stromen. De versteviging van de Grebbedijk zal ervoor zorgen dat het achterland veilig blijft.

Door snel en adequaat optreden van Royal Eijkelkamp konden we tijdens het hoogwater door blijven meten.
Grondwatermonitoring Grebbedijk Reindert Stellingwerff
Reindert Stellingweff | Beleidsadviseur Waterkeringen bij Waterschap Vallei en Veluwe

Grondwaterstanden meten

Om te voorspellen hoe sterk de nieuwe dijk moet zijn met extreem hoogwater wordt er een grondwatermeetnet geïnstalleerd. Reindert Stellingwerff, Beleidsadviseur Waterkeringen bij Waterschap Vallei en Veluwe, legt uit: 'We willen een zo optimaal mogelijk ontwerp voor de Grebbedijk maken. Daarvoor heb je data nodig. Als waterschap meten we al twintig jaar handmatig grondwaterstanden bij de dijk, maar met een veel lagere interval. Door de nieuwe meetopstelling krijgen we de beschikking over veel meer data. Bovendien vielen we met de neus in de boter. Tijdens de aanleg van de meetopstelling kregen we namelijk direct te maken met hoogwater. Door snel en adequaat optreden van Royal Eijkelkamp konden we de buitendijkse meetpunten meteen ophogen, waardoor we ook tijdens het hoogwater konden meten. Lang niet altijd start je in de vroege verkenningsfase van een project met uitgebreid meten. Nu dus wel, met het geluk dat we direct hoogwater te pakken hadden.'

Waterkeringsbeheerders rekenen het hele jaar door

'Waterkeringsbeheerders willen steeds meer van een dijk weten. Dan is meten en monitoren noodzakelijk. Ook op plekken waar niet direct versterking nodig is. Alle waterkeringsbeheerders in Nederland zijn druk om hun dijken door te rekenen om te beoordelen hoe sterk de dijk is. Daarvoor heb je grondwaterstanden nodig van onder de dijk en van de dieper gelegen zandlagen. En dan het liefst het hele jaar door. Zo snappen ze hoe een dijk zich gedraagt tijdens een hoogwater situatie. Vervolgens maken ze een vertaling naar een extreme situatie waarop je de dijk toetst en bewaakt als het echt voorkomt. Voldoet de dijk, of niet?'

De peilbuizen worden verhoogd bij hoogwater

De peilbuizen worden verhoogd bij hoogwater

Dijk Data Service Centrum

'Onze meetopstelling is door Royal Eijkelkamp zodanig ingericht dat we de komende jaren kunnen blijven meten en monitoren. Als beheerder wil je immers het liefst meetreeksen hebben voor tientallen jaren. De verkregen data gaat naar het Dijk Data Service Centrum, een platform voor de opslag van dynamische meetdata in en rond dijken. In dit platform hebben we de mogelijkheid om grote hoeveelheden dynamische meetgegevens op te slaan, te analyseren en terug te zien in zowel geografische zin als in tabellen en grafieken. Het Dijk Data Service Centrum hebben we met vijf waterschappen en Rijkswaterstaat ontwikkeld. We hopen dat steeds meer waterkeringsbeheerders zich erbij aansluiten zodat we in heel Nederland veilige dijken krijgen die toekomstbestendig zijn.'

Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen
Sandra da Cruz Rodrigues

Neem contact op met onze specialisten

Advies nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Onze specialist Sandra helpt u graag verder.