Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Nature Development Cortenoever monitoring well
Nature Development Cortenoever monitoring well

Project Cortenoever creëert een waardevoller natuurgebied met schoon en gezond water

Jaar
2018
Toepassing
Water onderzoek
Expertise
Milieuonderzoek
Nature Development Cortenoever monitoring well

Grondwaterdata essentieel voor natuurontwikkeling in Cortenoever

Cortenoever is één van de best geconserveerde kronkelwaardlandschappen van Nederland. Een kronkelwaardlandschap bestaat uit een opeenvolging van kronkelwaardgeulen, stroomruggen en oeverwallen. Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en gemeente Brummen werken aan een plan voor natuurontwikkeling in Cortenoever.

Om tot een concreet plan te komen ontbrak er eigenlijk belangrijke grondwaterinformatie
Nature Development Cortenoever Kees Buddingh
Kees Buddingh | Eco-hydroloog bij provincie Gelderland

Doelen: de bestaande natuur beheren en nieuwe natuur aanleggen

'Binnen project Cortenoever realiseren we doelen vanuit Natura 2000, het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Kaderrichtlijn Water (KRW)', vertelt Kees Buddingh, Eco-hydroloog bij provincie Gelderland. 'Wij hebben samen de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het versterken van de bestaande natuur en de aanleg van nieuwe natuur.' De partijen proberen onder andere de volgende doelen te realiseren: 

  • Het ontwikkelen van een bepaald type water dat geschikt is voor de begroeiing van planten
  • Het verbeteren van de waterkwaliteit voor betere groei- en leefomstandigheden van vis
  • Het vasthouden van water door de uiterwaarden te verlagen en de kronkelwaardgeulen uit te diepen. Door het vasthouden van water in het voorjaar ontstaat er namelijk een groot gebied dat altijd met een ondiepe laag water bedekt is. Grasland dat in het voorjaar is ondergelopen is een perfect paai- en opgroeigebied voor bepaalde vissoorten
  • Het uitbreiden van het bloemrijk grasland

Grondwaterinformatie essentieel voor een concreet plan

'Om tot een concreet plan te komen ontbrak er belangrijke grondwaterinformatie. We weten de waterstanden van de rivier. Het was ons echter onbekend welke effecten deze waterstanden hebben op de geulen die wij willen uitbaggeren. Bovendien is het onduidelijk hoe sterk de fluctuatie in de geulen is. Om deze gegevens in kaart te brengen heb ik aan Royal Eijkelkamp gevraagd om een grondwatermeetnetwerk te installeren. Met dit grondwatermeetnetwerk monitoren we twee jaar lang hoe de rivier reageert.'

'Op drie verschillende locaties hebben wij een peilbuis geplaatst voorzien van een Diver. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld van de interactie van het grondwater, de rivierwaterstanden en het neerslagoverschot. Door dit meetnetwerk brengen we in kaart hoe diep we moeten uitbaggeren, hoe we ervoor kunnen zorgen dat bepaalde delen niet droogvallen en wat de gemiddelde waterstand is.'

Alles draait om data

'Tegenwoordig draait alles om data. Iedere peilbuis is voorzien van een modem die de data naar een online portal stuurt waar ik eenvoudig bij kan. Het mooie is dat je niet iedere keer zelf op de verschillende locaties hoeft te kijken: de sensor en het modem leggen alles vast.'

Wouter Evertse

Neem contact op met onze specialisten

Advies nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Onze specialist Wouter helpt u graag verder.