Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte

Veelgestelde vragen over het systeem drijfmest met nieuw paneel 403010

? Mijn GPS locatie lijkt niet te laden

Contoleer of uw systeem zich niet in een afgeschermde GPS locatie bevindt, bijvoorbeeld een omgeving met een stalen overkapping. 

Test de GPS nu nogmaals met de testfunctie, bereikbaar via de Menu knop van het paneel. 

Als dit niet heeft gewerkt, neem dan contact op met uw dealer. 


? De kogelkraan geeft een foutmelding

Controleer de luchtdruk op het systeem, deze moet minimaal 8 bar bedragen. 

Blijft het probleem zich voordoen, neem dan contact op met uw dealer.  


? Ik krijg een foutmelding bij het laad/losbericht

Let op! Druk niet direct op stop/reset: dit zorgt ervoor dat er geen losbericht wordt aangemaakt

Volg in plaats daarvan de instructies op het bedieningspaneel: 

  • Druk op 'Enter' voor monstername tijdens het lossen
  • Verwijder het monster dat is geplaatst tijdens het laden
  • Vervang dit monster door een nieuwe monstername

? Ik ondervind problemen met het scannen van code in de rVDM app 

  • Zorg dat de handscanner goed is opgeladen
    • Let op: de handscanner moet tijdens het laden op 'On' staan, anders laadt hij niet op
  • Controleer of de Bluetooth verbinding niet wordt onderbroken 
    • Bijvoorbeeld door voorwerpen die in de weg staan, of een afstand van meer dan 3 meter

Lost dit het probleem niet op, neem dan contact op met uw dealer.