Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Water quality monitoring Royal Eijkelkamp in Azerbaijan
Water quality monitoring Royal Eijkelkamp in Azerbaijan

Waterkwaliteit en waterkwantiteit monitoren in Azerbeidzjan

Jaar
2015
Toepassing
Water onderzoek
Expertise
Waterbeheer en onderzoek
Water quality monitoring Royal Eijkelkamp in Azerbaijan

Waterkwaliteit en waterkwantiteit monitoren in Azerbeidzjan

In juni 2015 vonden de eerste Europese Spelen plaats in Bakoe, Azerbeidzjan. Royal Eijkelkamp heeft apparatuur geleverd en geïnstalleerd die na de eerste Europese Spelen waterkwaliteit en waterkwantiteit hebben gemonitord in het Boyuk Shor meer, ten noorden van de stad.

Onderdeel groot saneringsproject

De levering en installatie van de waterkwaliteits- en waterkwantiteitsapparatuur door Royal Eijkelkamp hoorde bij een groot saneringsproject van projectpartner Witteveen+Bos. Met lokale en internationale partijen werkte ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos aan de sanering en verbetering van landschappelijk kwaliteiten van negen meren rondom Bakoe, waaronder het Boyuk Shor meer. De opdracht voor de sanering en verbetering kwam van het Ministerie van Economie en Industrie van Azerbeidzjan en uitvoeringsorganisatie Tamiz Shahar was verantwoordelijk voor de coördinatie van het project.

Inmiddels is het gedeelte van het Boyuk Shor meer met zicht op het stadion van de European Games grondig onder handen genomen. De sterk vervuilde waterbodem is gebaggerd, een tijdelijke opslag voor vervuilde baggerspecie is gerealiseerd en om het projectgebied te isoleren zijn er dammen aangelegd.

Haalbaarheidsstudie

Experts van Witteveen+Bos voerden in 2013 een haalbaarheidsstudie uit voor sanering en herstel voor de negen meren rondom Bakoe. Per meer zijn de milieusituatie en economisch haalbare saneringsopties onderzocht. Met de eerste European Games in het vooruitzicht, gaf het Ministerie van Economie en Industrie van Azerbeidzjan Witteveen+Bos eind 2013 opdracht voor een ontwerp voor de eerste fase: sanering en verfraaiing van het meer Boyuk Shor.

In Azerbeidzjan wordt zowel op land als zee olie gewonnen. Vroeger werd er weinig aandacht besteed aan de manier waarop dat gebeurde, wat in en rond de meren van Bakoe resulteerde in ernstige vervuiling. Bovendien wordt er rioolwater ongezuiverd geloosd en afval gedumpt.

John de Geest

Neem contact op met onze specialisten

Hulp nodig bij uw bodem- of watergerelateerde projecten? Neem contact op met onze specialist John.