Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Drilling monitoring wells for the groundwater monitoring network in Sri Lanka.
Drilling monitoring wells for the groundwater monitoring network in Sri Lanka.

Royal Eijkelkamp helpt bij managen grondwaterproblematiek in Sri Lanka

Jaar
2019 - Heden
Toepassing
Water onderzoek
Expertise
Waterbeheer en onderzoek
Drilling monitoring wells for the groundwater monitoring network in Sri Lanka.

Royal Eijkelkamp helpt bij managen grondwaterproblematiek in Sri Lanka

Royal Eijkelkamp heeft in Sri Lanka een vijfjarig miljoenenproject in de wacht gesleept. In opdracht van het Sri Lankaanse Ministry of Irrigation and Water Resources Management gaat Royal Eijkelkamp in verschillende regio’s van het Zuid-Aziatische land een grondwater monitoringsnetwerk realiseren.

Grondwater gerelateerde problemen

'Sri Lanka kampt met tal van grondwater gerelateerde problemen’, aldus Elsa Mulder van Heijst. ‘Grondwater wordt schaarser, door bevolkingsgroei neemt de vraag naar grondwater toe en een grote variëteit aan gebruikers veroorzaakt schommelingen in niveau, kwaliteit en samenstelling van het grondwater. Daarnaast bestaan er in Sri Lanka verschillende klimaatzones. In de droge zone, waarin veelvuldig inwoners worden getroffen door een chronische nierziekte, wordt in de meeste drinkwatermonsters een zeer hoog arsenicum en kwikgehalte aangetroffen.’

Het monitoringsnetwerk biedt het ministerie tijdige, betrouwbare en accurate grondwaterdata
Elsa Mulder-van Heijst | Senior Project Manager

‘Het te realiseren grondwater monitoringsnetwerk, bestaande uit 150 meetlocaties, biedt de beslissingsnemers van het ministerie in de nabije toekomst tijdige, betrouwbare en accurate data op basis waarvan grondwater gerelateerde problematieken gemonitord en gemanaged kunnen worden.’

Het gaat allemaal om data

In de drie stroomgebieden start Royal Eijkelkamp ter bepaling van de meetlocaties en de hydro geologische profielen met een uitvoerig veldonderzoek. Zodra de locaties zijn bepaald voert Royal Eijkelkamp alle boorwerkzaamheden met sonische boormachines uit. Hierna volgt de installatie van sensoren, datatransport en -validatie. In het Data Management Centre van het Water Resources Board in Colombo wordt een control room gerealiseerd waar alle data binnenkomt, wordt gemonitord en gemanaged.

Het geheel van projectactiviteiten wordt zowel vanuit Nederland als vanuit Sri Lanka ondersteund met project management en een uitgebreide en veelzijdige training.

Turnkey oplossingen

Directeur Huug Eijkelkamp en Commissaris Fons Eijkelkamp zijn trots op deze opdracht in Sri Lanka. ‘Dit project is een prachtig voorbeeld van de turnkey oplossingen die Royal Eijkelkamp tegenwoordig biedt. Naast de apparatuur nemen we alle activiteiten binnen het project voor onze rekening, van onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, financiële structurering, planning, management, uitvoering en training tot functionele oplevering van het geheel.’

Het MIWRM heeft de uitvoerende verantwoordelijkheid voor het beheer en management van waterbronnen. Oftewel, het MIWRM reguleert de waterbronnen en winning van grondwater. Het MIWRM voorziet in drinkwater voor huishoudelijk gebruik, bescherming tegen overstromingen, ontwikkeling van land- en waterbronnen voor energie uit waterkracht en ontwikkeling van aquacultuur. Hierbij geeft het ministerie prioriteit aan de milieugerelateerde activiteiten.

Het MIWRM is direct verantwoordelijk voor de grondwatervoorziening en beheer van irrigatie in het land. Tijdens het project ziet het MIWRM er op toe dat het wordt uitgevoerd binnen de geldende (milieu) wet- en regelgeving in Sri Lanka.

Het ministerie heeft Royal Eijkelkamp de opdracht gegeven om het grondwater monitoringsnetwerk, dat vanuit de hoofdstad Colombo gemanaged zal worden, in een drietal stroomgebieden aan te leggen.

Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen
Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen
Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen
Alfred Geitenbeek

Neem contact op met onze specialisten

Hulp nodig bij uw bodem- of watergerelateerde projecten? Neem contact op met onze specialist Alfred.