Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Monitoringsnetwerk Noorderbrug Maastricht brug
Monitoringsnetwerk Noorderbrug Maastricht brug

Het Noorderbrug project in Maastricht maakt gebruik van monitoringsnetwerk

Jaar
2019
Toepassing
Water onderzoek
Expertise
Bouw & Infra
Monitoringsnetwerk Noorderbrug Maastricht brug

Monitoringsnetwerk biedt volledig beeld van hydrologisch systeem Noorderbrugproject

Het Noorderbrug project in Maastricht heeft als doel een betere doorstroom in het verkeer. Het gaat hierbij om het verkeer aan de noordkant van de stad dat de Maas moet oversteken.

Antea monitort het grondwatersysteem van het projectgebied

Bjorn Vink is Senior Adviseur bij Antea en is nauw betrokken bij dit infraproject. Hij is eerder betrokken geweest bij soortgelijke projecten in en rondom Maastricht. Daarom is hij door de opdrachtgever gevraagd als gebiedsexpert voor dit project. Bovendien werkt hij samen met Antea collega’s Paul Diederen en Feodor van Heur, en met Arjen Wijdeveld van Deltares. Arjen heeft een hydrologische achtergrond en is een expert op het gebied van uitloging.

Het immobilisaat monitoren

Vink vertelt: 'Wij richten ons binnen het project vooral op de voormalige aftakking van de Noorderbrug aan de westzijde. Hier is een nieuwe weg aangelegd. Daarbij hebben ze voor de fundering een zogenaamd immobilisaat gebruikt. Een immobilisaat is een mengsel van een of meerdere stoffen met toevoeging van een bindmiddel. Eenmaal aangebracht moest dat immobilisaat gemonitord worden. We wilden namelijk weten hoe het zich in de bodem gedroeg. Loogt het bijvoorbeeld uit? Zo ja, hoeveel dan? Zijn de stoffen die erin zitten goed gebonden of verdwijnt het in de omgeving?'

Omliggende kanalen monitoren

'Naast het monitoren van het immobilisaat wilden we ook graag de grondwaterstanden en waterpeilen in de kanalen monitoren. Hiervoor hebben we monitoringsapparatuur van Royal Eijkelkamp ingezet. We krijgen hierdoor meer inzicht in de manier waarop de grondwaterstanden en waterpeilen zich tot elkaar verhouden. De Maas gaat bijvoorbeeld op en neer, en bij een hoogwatergolf doet de hele omgeving mee. In de ondergrond van Maastricht en omgeving heb je sowieso al veel verschillende situaties waardoor het grondwatersysteem ontzettend complex is. Voor bepaalde gebieden wisten we dat al, maar voor dit specifieke gebied was dat nog niet bekend. Om het gedrag echt te leren kennen, moet je gewoon enorm veel meten. Dat is nu nauwgezet in beeld gebracht met intensieve monitoring.'

Grondwatermeetpunten en drains

'In totaal zijn er acht grondwatermeetpunten ingericht en hebben we gebruik gemaakt van drie drains. De drains zijn gebruikt om te kijken of hier water in komt. Als het bijvoorbeeld regent en er komt water in, dan weten we dat het immobilisaat op die plek doorlatend is. Dat heb je liever niet. Verder hebben we ook de vochtgehaltes van het immobilisaat gemeten. Of het vochtgehalte oploopt of juist uitdroogt is interessant om te bepalen voor uitloging.'

Real time data 

'De data worden via modems verstuurd, waarna we deze online in de Web Portal in de gaten kunnen houden. In die omgeving kunnen we alles makkelijk exporteren of importeren. Doordat je echt monitort kun je het project eigenlijk als een vol continu meting beschouwen. Daardoor krijg je een mooi beeld van het hydrologisch systeem van het projectgebied. Je ziet wat de invloed van kanalen is, wat er gebeurt na een flinke regenbui en hoe de ondergrond reageert op immobilisaat. Ook krijgen we wel eens een waarschuwing als er regen valt en er vocht doorslaat naar een drain. Dan moet er een monster worden genomen en naar het lab worden gebracht. Onze veldmedewerker controleert bovendien de peilbuizen als een van de EC of pH meters rare waardes geeft.'

Resultaat: een volledig beeld van het projectgebied

'Ik heb hiervoor meegewerkt aan het grootschalige tunnelproject Avenue2 in Maastricht. Daar hadden we al veel meegemaakt, zoals problemen met verontreinigingen en de tunnelbouw. Tijdens het bemalen kon toen zomaar een vlek met Vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCL) de bouwput in worden gezogen. Dan sta je met z’n allen in een maanpakje te werken. Bij het Noorderbrugproject wilden we dit voorkomen, dus daar hebben we veel onderzoeken voor gedaan. Met elkaar hebben we een praktische monitoringsaanpak bedacht om eventuele uitloging van het immobilisaat te volgen. Door alle verkregen data snappen wij nu heel goed hoe het gebied werkt. Zo kunnen we bijvoorbeeld inschatten wat de snelheid is van een verplaatsing. Ook weten we nu precies wanneer er maatregelen genomen moeten worden.'

Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen
Sandra da Cruz Rodrigues

Neem contact op met onze specialisten

Advies nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Onze specialist Sandra helpt u graag verder.