Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
WUR compaction research Penetrologger
WUR compaction research Penetrologger

'De Penetrologger is vaste keus bij onderzoek naar verdichting'

Jaar
2018
Toepassing
Bodem onderzoek
Expertise
Onderzoek & Onderwijs
WUR compaction research Penetrologger

Hoe verdicht is Nederland?

Tijdens een grootschalig onderzoeksproject in de jaren ’90 onderzocht Wageningen University & Research (WUR) de aanwezigheid van organische stof in de Nederlandse bodem. Op maar liefst 1.400 locaties werden bodemmonsters genomen. Eind 2018 kreeg dit onderzoek een vervolg en werden de 1.400 locaties wederom bezocht. Dit keer om naast de organische stof ook de indringingsweerstand te meten. De indringingsweerstand kan inzicht geven in verdichting. Het is al bekend dat bodemverdichting in de landbouw een rol speelt, omdat hier actieve grondbewerking plaatsvindt. Dit onderzoek gaat meer inzicht geven in wat er in de natuur gebeurt op dit gebied.

Te weinig capaciteit voor de bodemmetingen

'Het was een unieke kans om parallel aan het onderzoek naar de aanwezigheid van organische stof in de Nederlandse bodem ook gelijk indringingsweerstandsmetingen uit te voeren', aldus Willy de Groot, Bodemkundig Onderzoeker bij de WUR. 'We kwamen er echter al vrij snel achter dat we met de beschikbare capaciteit en tijd lang niet zoveel metingen konden uitvoeren als we vooraf bedacht hadden. Daarom hebben we de hulp ingeschakeld van Eurofins. Zij hebben ruime ervaring in het analyseren en vaststellen van de bodemkwaliteit.'

Stap 1: Training

Eurofins heeft veel ervaring met bodemmetingen, maar minder ervaring met het meten van de indringingsweerstand. 'Daarom hebben we een aantal instructiedagen georganiseerd. De 35 medewerkers van Eurofins werden in groepen verdeeld en kregen uitleg over het gebruik van de Penetrologger van Royal Eijkelkamp. De bijbehorende software werd uitvoerig behandeld. Bovendien werd de techniek van het werken met de Penetrologger toegelicht: houd de pen recht boven het gat, ga niet wrikken en wees nauwkeurig. Vervolgens kwam er een praktisch gedeelte waarbij de medewerkers in het veld met de apparatuur gingen werken.'

De Penetrologger is vaste keus bij onderzoek naar verdichting.
WUR compaction research Penetrologger Willy de Groot and Paul Gerritsen
Willy de Groot | Bodemkundig Onderzoeker bij de WUR

Stap 2: Meten

Inmiddels zijn de metingen volop aan de gang. De WUR levert de adresgegevens van de meetlocaties en regelt eventuele vergunningen. Eurofins coördineert het verder. "Of we uiteindelijk op 1.400 metingen uitkomen is nog maar de vraag. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die geen toestemming geven om op hun terrein een meting uit te voeren en locaties die in de jaren ’90 nog bouwland waren en inmiddels bebouwd zijn. Ik verwacht dat we uiteindelijk rond de 1.200 metingen uitkomen", zegt de Groot. 

Stap 3: Data verwerken

"Als alle locaties zijn bezocht, gaan wij aan de slag met het verwerken van de data. Het is een enorme dataset, dus dat zal een flinke klus worden", vertelt Paul Gerritsen, DLO HBO Onderzoeker bij de WUR. "Per meetlocatie willen we een paar kengetallen eruit filteren, zoals de diepte waarin de indringingsweerstand het hoogst was, de gemeten diepte en de maximale diepte. Uiteindelijk krijg je een gemiddelde curve per locatie. Deze gebruiken we om te kijken wat de relatie van de kengetallen is ten opzichte van de dichtheid. Daaruit kunnen we concluderen waar in Nederland de verdichting het grootst is en waar de grootste zorg is."

Sandra van der Linden

Neem contact op met onze specialisten

Advies nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Onze specialist Sandra helpt u graag verder.