Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
CHAIN Project Danube Region penetrologger
CHAIN Project Danube Region penetrologger

Het CHAIN project brengt balans tussen landbouw en natuur

Jaar
2013
Toepassing
Bodem onderzoek
Expertise
Landbouw
CHAIN Project Danube Region penetrologger

Het CHAIN project brengt balans tussen landbouw en natuur

De Donauregio is een van de grootste internationale stroomgebieden en een belangrijke ecologische verbindingszone. Natuurbeheer, ruimtelijke ordening en waterbeheer vragen er dan ook om een grensoverschrijdende benadering.

Intensieve landbouw vormt een risico tegen de beschermde natuur

Eén gebied in de Donauregio is Podunavlje. De grond is er vruchtbaar, er is voldoende water en het klimaat is gunstig. Om deze redenen kent landbouw er al een lange traditie. Intensieve landbouw heeft echter ook een nadeel: het vormt een dreiging om de omliggende natuur te verontreinigen. Landbouwchemicaliën in kunstmest, zoals nitraat en fosfaat, leiden tot verontreiniging van het grondwater. Rondom Podunavlje liggen beschermde natuurgebieden zoals 'Gornje Podunavlje' in Servië en 'Kopački Rit' in Kroatië. Deze gebieden mogen niet het slachtoffer worden van deze verontreiniging. Daarom is het cruciaal om het evenwicht tussen de natuur en de menselijke activiteit in deze regio te bewaren.

Grensoverschrijdende samenwerking is essentieel

Om de balans tussen landbouw en natuur in het gebied te herstellen is het noodzakelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan op alle niveaus van de risicobeheersing. Dat begint bij boeren, landbouworganisaties en lokale overheden en reikt tot ministeries en uitvoerende overheidsorganen. In het CHAIN project werken zowel het 'Instituut voor akkerbouw en tuinbouw' van Servië als het 'Bureau voor landbouwgronden' van Kroatië mee.

De centrale doelstelling van de samenwerking is ontwikkeling van de regio en bescherming van het milieu door het verkleinen van de risico's van verontreiniging door de landbouw en betere controle op bodem- en waterverontreiniging op landbouwgronden in de Donauregio.

Royal Eijkelkamp ondersteunt CHAIN met producten en services

De gevolgen van landbouwactiviteiten voor de milieukwaliteit kunnen worden vastgesteld door monitoring van de bodem- en waterkwaliteit. Een van de doelen van dit project was dan ook om een systeem op te zetten voor permanente monitoring van de bodem- en grondwaterkwaliteit in het programmagebied. Megra, de Servische partner van Royal Eijkelkamp was steeds betrokken bij het CHAIN project. Zij leverden de benodigde apparatuur en verzorgden trainingen en ondersteuning voor het CHAIN projectteam. 

Wij zijn erg tevreden over de materialen van Royal Eijkelkamp. We hebben er dankbaar gebruik van gemaakt tijdens en na de uitvoering van het CHAIN project.
CHAIN Project Danube Region penetrologger
Tijana Zeremski | Onderzoeksmedewerker van het Institute of Field and Vegetable Crops

Resultaten

De betrokkenen van het CHAIN-project concludeerden samen: 'Gezien de resultaten van dit project zijn wij het aan de volgende generaties verplicht om de bodemkwaliteit permanent te blijven monitoren. Dit is nodig om patronen te ontdekken in de veranderende bodemkwaliteit en de bodemverontreiniging onder controle te krijgen.'

Joost Thiel

Neem contact op met onze specialisten

Advies nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Onze specialist Joost helpt u graag verder.