Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Water quality monitoring Royal Eijkelkamp
Water quality monitoring Royal Eijkelkamp

Beter inzicht in de groei van blauwalgen

Jaar
2015
Toepassing
Water onderzoek
Expertise
Waterbeheer en onderzoek
Water quality monitoring Royal Eijkelkamp

Beter inzicht in de groei van blauwalgen

In Groenlo test het Waterschap Rijn en IJssel een nieuwe meetopstelling geleverd door Royal Eijkelkamp voor het meten van de concentraties blauwalgen. Dit kan leiden tot een beter inzicht in de groei van blauwalgen. Het gaat om een Multiparameter meter, die dag-in-dag-uit elk kwartier metingen verrichten. ‘Een van de sensoren meet de aanwezigheid van blauwalgen’ licht Annemarie Kramer, medior specialist planvorming bij het waterschap, toe. ‘Blauwalgen zijn cyanobacteriën, waarvan veel soorten giftige stoffen produceren’, die bij extreme groei gevaarlijk zijn voor mensen.

Wellicht kunnen wij in de toekomst de blauwalgengroei eerder voorspellen.
Water quality monitoring Royal Eijkelkamp
Annemarie Kramer | Waterschap Rijn en IJssel

De Multiparameter meter meet de concentratie van deze bacteriën en levert continu gegevens. Zo meet de meter niet alleen de concentraties algen en blauwalgen maar ook de temperatuur, zuurgraad en geleidbaarheid. ‘Alle meetgegevens worden verstuurd via de Global Data Transmitter Multiple door Royal Eijkelkamp’, zegt Kramer-Hoenderboom. ‘Vanaf dat moment staan ze ook ter beschikking van ons.’

Op een nieuwe manier data verzamelen

De meetopstelling is nieuw voor het waterschap evenals de manier waarop de data worden verzameld. ‘Tot nu toe ga ik met een blauwalgenmeter het gebied rond’, zegt technisch medewerker Bob van IJzendoorn. ‘Met de nieuwe opstelling is er sprake van een continue meting. Daardoor zal een groei van de blauwalgen in principe eerder worden opgemerkt.’

Met de dichtheid van de blauwalgen worden ook parameters als temperatuur en geleidbaarheid vastgelegd. Het waterschap analyseert de gecombineerde parameters en kan de groei van de algen koppelen aan de andere meetwaarden.

‘Wellicht kunnen wij op basis hiervan in de toekomst de blauwalgengroei eerder voorspellen,’ licht Annemarie Kramer toe. Het waterschap werkt met de Multiparameter meter die maximaal tien meetsensoren kan bevatten. Het is een compacte unit die eenvoudig te verplaatsen is naar een andere locatie. De meter is voorzien van een wisser die de sensoren frequent reinigt. ‘Daardoor hoef ik de sensoren minder vaak schoon te maken en ik heb ook de indruk dat de metingen stabiel blijven, waardoor ik ook niet zo vaak hoef te kalibreren’, zegt Bob van IJzendoorn. ‘Ik moet nog precies uitzoeken welke frequentie in de praktijk voldoet.’

Het toepassen van de meter is nog in een testfase. ‘Wij verzamelen nu veel data die nog geanalyseerd gaan worden’, vult Kramer aan. ‘Wellicht levert dit informatie op over de oorzaak van de blauwalgen.’

Erik Schrier

Neem contact op met onze specialisten

Hulp nodig bij uw bodem of water project? Onze specialist Erik helpt u graag verder