Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Twents Waternet water in woonwijk
Twents Waternet water in woonwijk

Twents Waternet biedt volledig inzicht in grondwater

Jaar
2020
Toepassing
Water onderzoek
Expertise
Waterbeheer en onderzoek
Twents Waternet water in woonwijk

600 meetpunten in Twente vormen een integrale aanpak van waterproblematiek

Het Twents Waternet is een samenwerkingsverband op het gebied van water- en klimaatvraagstukken tussen 14 Twentse gemeenten en het Waterschap Vechtstromen. Een onderdeel hiervan is een gezamenlijk grondwatermeetnet van Enschede, Hengelo, Almelo, Losser, Wierden, Tubbergen en Dinkelland. Het meetnet bestaat uit ruim 600 grondwatermeetpunten waarvan een groot deel is uitgerust met telemetrie. 

Aanleiding: Vroegere grondwaterproblemen in Enschede

Patrick Spijker, projectleider bij het Twents Waternet, vertelt: 'Enschede stond vroeger bekend als dé textielstad van Nederland. Deze textielindustrie gebruikte ontzettend veel grondwater. In de jaren ’60/’70 ging de textielindustrie in Enschede failliet. Dat betekende eveneens dat een heleboel grondwateronttrekkingen stopten. Het grondwater steeg naar de oorspronkelijke natuurlijke situatie. Bovendien ligt Enschede op een stuwwal met volop leemlagen in de ondergrond waardoor er sprake was van hemelwateroverlast. Nu stroomden dus zowel het grondwater als hemelwater van de stuwwal af naar lager gelegen delen van de Twentse stad. Hierdoor ontstond een groot grondwaterprobleem met veel overlast voor de inwoners van Enschede. Sindsdien wordt er steeds meer gekeken waar de problemen zich bevinden om dit soort situaties te voorkomen.'

Royal Eijkelkamp meest gunstige aanbieder

Om problematische grondwatersituaties te voorkomen heeft het Twents Waternet besloten grondwaterstanden te monitoren. Spijker legt uit waarom Royal Eijkelkamp het meetnet heeft geïnstalleerd en beheert: 'Iedere gemeente heeft vanuit de Waterwet een grondwaterzorgplicht. In een aanbesteding hebben we een heel programma van eisen opgesteld. Het meten van de grondwaterstanden was hierbij het belangrijkst. Daarnaast hebben we ook eisen gesteld rondom de validatie van de data zodat we beschikking hebben over betrouwbare grondwatergegevens. Tenslotte was beheer en onderhoud van het meetnet een eis. Na een uitgebreide beoordeling van de prijs en kwaliteit van verschillende aanbieders kwam Royal Eijkelkamp als meest gunstige aanbieder naar voren. Ik ben er trots op dat het binnen het Twens Waternet gelukt is om, ondanks de complexe aanbesteding, een goede partij te vinden die ons ontzorgt met het grondwatermeetnet. Royal Eijkelkamp legt een grondwatermeetnet aan van ruim 600 meetpunten. 400 daarvan zijn voorzien van Diver water level loggers en 150 zijn uitgerust met telemetrische oplossingen. Royal Eijkelkamp verzorgt bovendien minimaal vier jaar lang het onderhoud aan het meetnet.'

Real time data voor burgers

'Bovendien ben ik er trots op dat wij real time inzicht hebben in de data. Dat is niet alleen fijn voor ons als gemeente, maar vooral voor onze burgers. In Enschede hebben we een geschiedenis rondom grondwateroverlast. Daarom is het prettig dat de burger zelf de beschikking heeft over actuele en betrouwbare grondwaterdata. Dat was in Enschede nog best een opgave, want wij hadden zo’n 140 peilbuizen die nog handmatig werden uitgelezen. Daar zijn nu allemaal grondwaterstandloggers in geplaatst. We zijn heel tevreden hoe het project verlopen is.'

Resultaat: grip op het grondwater

'Inmiddels hebben we in Enschede grip op het grondwater. Een mooi voorbeeld van ons huidige grondwaterbeheer is de wijk Roombeek. Hier hebben we grondwateroverlast en -kwaliteit samen met de Provincie en het Waterschap aangepakt. Na de vuurwerkramp gaven veel bewoners aan dat ze beek 'de Roombeek' graag weer terug wilden hebben in de wijk. We zijn meteen aan de slag gegaan. Nu onttrekken we grondwater voor de grondwaterkwaliteit, dat water wordt netjes gezuiverd en komt uiteindelijk terecht op de Roombeek. Hierdoor is de Roombeek ook watervoerend bij mooi weer. Dit is een mooi voorbeeld van een integrale aanpak van waterproblematiek.'

Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen
Wouter Evertse

Neem contact op met onze specialisten

Advies nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Onze specialist Wouter helpt u graag verder.