Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte

Eijkelkamp Foundation ondersteunt landbouwkundig project in Myanmar

Met het schenken van een pomp en slangenset is de eerste ondersteuning van een project door de Eijkelkamp Foundation een feit. Het betreft een landbouwkundig project in de delta regio in Myanmar.

Achtergrond

Hans van Rheenen, Innovation Manager bij Royal Eijkelkamp, kwam onlangs in contact met Jop Endelage die als programmadirecteur werkzaam is bij World Concern Myanmar. Jop wees Hans erop dat in 2008 cycloon Nargis in Muanmar duizenden levens heeft geëist. Daarnaast zijn de dijkjes van rijstvelden verwoest. Gevolg is dat zout water een vrije doorloop heeft wat nadelige gevolgen heeft voor de opbrengsten. Het repareren van de dijkjes gaat de capaciteit van de lokale bevolking echter te boven.

Hans bedacht zich geen moment en diende een aanvraag in bij de Eijkelkamp Foundation. Via de plaatselijke landbouwkundig adviseur werd duidelijk aan welke apparatuur de grootse behoefte was. Dit bleek onder andere een draagbare pomp welke de Eijkelkamp Foundation heeft gedoneerd.

Overhandiging

De pomp met bijbehorende slangenset is op 26 juli door Hans overhandigd aan Janine Roelofsen (zie foto). Janine gaat samen met haar man Paul en drie kinderen naar Myanmar om daar namens ZOA-Vluchtenlingenzorg noodhulp te verrichten en landbouwkundige projecten uit te voeren. Janine zorgt ervoor dat de pomp op de juiste plek terecht komt.