Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte

De Water Ondernemer

Waar we vanaf het begin van project De Water Ondernemer in 2014 aan hebben gewerkt, is inmiddels gebeurd: het stokje is overgedragen aan de lokale Water Ondernemers. Na 7,5 jaar dragen we als projectteam het project over en is het aan de Water Ondernemers in Benin om het project zelfstandig voort te zetten.

We hebben de afgelopen jaren veel gezaaid en geoogst, met vallen en opstaan, maar altijd met het doel om de arme populatie in Noord-Benin te voorzien in de meest primaire levensbehoefte; schoon en veilig drinkwater. We hebben onderweg veel geleerd en konden onze Water Access Points (WAPs) steeds verder ontwikkelen.
 
De leefomstandigheden van duizenden Beniners zijn verbeterd en daar zijn we enorm trots op. Door de aanwezigheid van de WAPs, in de directe nabijheid van kleine leefgemeenschappen, behoort vervuild rivierwater halen kilometers verderop, tot de verleden tijd. Kinderen gaan naar school, de gezondheid van families is aanmerkelijk verbeterd en als bijvangst verkeert het vee zelfs in een betere conditie. Het project is bovendien een stimulans voor de micro-economie in dit gebied. De Water Ondernemers zijn goed opgeleid en inmiddels in staat om de WAPs geheel zelfstandig te beheren. Ze verdienen hiermee een goed inkomen. Onze watertappunten zijn duurzaam; alle gerealiseerde WAP’s zijn goed onderhouden en werken. Elk succesverhaal kent echter ook een keerzijde. Hebben we ons beoogde einddoel van 160 WAPs bereikt? Nee, dat is helaas niet gelukt, maar de 39 gerealiseerde en operationele WAPs vormen zonder meer een solide basis voor verdere groei en 19 mensen hebben een inkomen.

De ABEEA

De Water Ondernemers hebben zich verenigd in de L’Association Béninoise des Entrepreneurs en Eau et Assainissement, afgekort ABEEA. De Eijkelkamp Foundation heeft de ABEEA ondersteund bij het opstellen van een strategie voor de middellange termijn en te volgen procedures voor het monitoren van de waterkwaliteit met bijbehorende interventies, het beheer van verkoopgegevens en de geldstromen tussen de stakeholders. Deze strategie moet de basis leggen voor het behoud, de monitoring en de verdere ontwikkeling van de resultaten van het project.
 
Met betrekking tot de samenwerking tussen de ABEEA en de Eijkelkamp Foundation geldt er vanaf 1 januari 2022 een Memorandum of Understanding (MoU), ondertekend door beide partijen. De operationele verantwoordelijkheden zijn daarmee overgedragen aan de ABEEA. De Eijkelkamp Foundation zal nog beschikbaar blijven voor het vervullen van een adviserende rol gedurende 2 jaar.

Hartelijk bedankt

In de afgelopen jaren zijn er tal van mensen geweest die het project, op tal van manieren, hebben ondersteund. Via deze weg: ONTZETTEND BEDANKT! Zonder uw (financiële) hulp zou het onmogelijk zijn geweest om het waterproject uit te voeren.

Wij zijn ervan overtuigd dat de Water Ondenemers in Benin het project op een goede manier vervolg gaan geven en zo de lokale bevolking blijven helpen aan veilig drinkwater en wensen hen en u een mooie toekomst.

Namens Projectteam De Water Ondernemer,
Fons Eijkelkamp