Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Water

Het belang van het meten van blauwalgen

Als in het voorjaar en de zomer de dagen warmer worden, neemt de kans op ontwikkeling van blauwalgen, of cyanobacteriën, toe. Groei van blauwalgen is een teken dat de waterkwaliteit afneemt: er bevinden zich meer voedingsstoffen zoals stikstof en fosfor in het water waar deze bacteriën goed op gedijen. Veel soorten blauwalgen produceren giftige stoffen die schadelijk zijn voor mensen en dieren.

Blootstelling aan blauwalg betekent voor mensen huid- en oogirritaties, mogelijke allergische reacties en bij inslikken van besmet water buikpijn en diarree. Water met blauwalg wordt dus het beste vermeden, maar dat maakt waterrecreatie onmogelijk. Vooral in de zomer kan dit grote economische gevolgen hebben. Aanwezigheid van deze organismen in het water maakt ook de productie van drinkwater ingewikkelder en kostbaarder.

De waarde van continue monitoring

Continu meten kan helpen om meer grip te krijgen op blauwalg. U kunt in real-time detecteren wanneer algenbloei optreedt en tijdig maatregelen nemen om ergere problemen te voorkomen. Het is een waardevolle vervanging van, of aanvulling op, handmatig meten wat vaak in langere intervallen gebeurt en meer tijd kost.

Continu meten laat alle fluctuaties in waterkwaliteit zien, ook die veroorzaakt worden door plotselinge weersomslagen. Zo wordt de groei van blauwalgen eerder opgemerkt, waardoor de responstijd ook sneller wordt.

Maatregelen tegen blauwalg

Een manier om algenbloei tegen te gaan is inlaatbeheer: er wordt schoon water ingelaten zodat het vervuilde water verdunt, wanneer de blauwalg boven een bepaalde grenswaarde komt. Zo kan worden voorkomen dat de bacteriën de kans krijgen om te vermenigvuldigen. 

De combinatie van het monitoren van blauwalg met andere waterparameters kan ook helpen om de aanwas van algen te voorspellen, door de groei te koppelen aan andere waardes zoals een stijging in temperatuur, troebelheid of de aanwezigheid van bepaalde stoffen in het water.

Wat zijn blauwalgen? 

Blauwalgen zijn cyanobacteriën die leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. De aanwezigheid van voedingstoffen in het water kan toenemen door bijvoorbeeld hevige regenval, wanneer meststoffen voor de landbouw wegspoelen in het oppervlakte water.

Maar ook een riooloverstort zorgt voor een plotselinge toename van voedingstoffen, of eutrofiëring van het water.

De aanwezigheid van blauwalgen is te herkennen aan een blauw/groene drijflaag in het water. Wanneer deze laag aan de onderkant begint af te sterven, komen er gifstoffen vrij in het water, die gevaarlijk zijn voor zwemmende mensen maar ook huisdieren.  De drijvende laag algen zorgt er bovendien voor dat er minder zonlicht kan doordringen in het water en tot de planten die groeien op de bodem, die daardoor minder zuurstof kunnen produceren. Dat leidt uiteindelijk tot vissterfte.

Het tijdig aanpakken van algenbloei heeft daarom veel voordelen. Ontdek onze producten voor algenonderzoek of neem contact op met onze waterkwaliteitsspecialist. 

Contact met onze specialist

Hulp nodig bij uw bodem of water project? Onze specialist Erik helpt u graag verder

sales@eijkelkamp.com

Misschien ook interessant voor u