Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Analyse van de erosieresistentie van bodem

Aggregaatstabiliteit

De aggregaatstabiliteit van een grondsoort bepaalt hoe bestand een bodemstructuur is tegen mechanische of fysico-chemische destructieve krachten, en hoe gevoelig voor water- en winderosie. Het kan worden gemeten door een grondmonster te zeven en te bepalen hoe snel het uit elkaar valt en hoe klein de fracties zijn. Hoe makkelijker de aggregaten uit elkaar vallen, hoe erosiegevoeliger de bodem is.

Bekijk de producten

Onze producten

(1)

Bodem structuur en textuur

Bodemstructuur is een van de belangrijkste factoren voor plantengroei, omdat het bepaalt hoe wortels doordringen en kiemen bovenkomen, hoe gas diffundeert en water zich verplaatst, en zelfs wat de temperatuur van de bodem is. Het is dan ook een belangrijk bodemkenmerk voor landbouwers.

Bodemstructuur wordt gedefinieerd door de manier waarin de basisdeeltjes ervan zijn gecombineerd of geaggregeerd tot samengestelde deeltjes die door contactoppervlaktes met zwakkere krachten uiteen worden gehouden.

Idealiter heeft de bodem een kruimelstructuur, want dat zorgt voor een optimaal zaaibed met goede lucht- en waterdoorlaatbaarheid. Het tegenovergestelde is te natte grond met een harde korst, veroorzaakt door verkruimelen. 

Bodemverbetering

Kennis van de aggregaatstabilteit geeft aanwijzingen voor bodemverbetering. Gevoeligheid voor erosie kan bijvoorbeeld worden tegengegaan met mulchen van het oppervlak. Grondbewerkingsprogramma's kunnen worden toegespitst op het specifieke bodemtype en behoeftes van de gewassen voor de beste resultaten. De stabiliteit wordt beïnvloed door 

  • Bodemtexture
  • Bodemstructure
  • Kleinmineraaltype
  • Hoeveelheid en type van organisch materiaal

Destructieve krachten die aggregaatstabiliteit beïnvloeden

Mechanisch

Bodembewerking, impact van zwaar materieel, belopen door dieren, neerslag

Fysico-chemisch

Opzwellen en krimpen, verstrooien, vlokvorming en verkruimelen. 

Verkruimelen is het gevolg van een afbraak van de structuur door het nat worden van bodemaggregaten. Daarbij zwellen kleisoorten op, lossen bidmiddelen op, kan lucht ontsnappen of kan de zuigkracht van poriewater afnemen. Het resultaat kan de vorming oppervlaktekorst zijn, die de waterinfiltratie vermindert, en het sedimentverlies door neerwaarts transport met afstromend oppervlaktewater bespoedigt.

Michiel van Kampen

Neem contact op met onze specialisten

Advies nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Onze specialist Michiel helpt u graag verder.