Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Taking samples at the groundwater quality monitoring network
Taking samples at the groundwater quality monitoring network

MP 1 pomp onmisbaar bij meten waterkwaliteit in Provincie Limburg

Jaar
2019
Toepassing
Water onderzoek
Expertise
Waterbeheer en onderzoek
Taking samples at the groundwater quality monitoring network

MP 1 pomp onmisbaar bij meten waterkwaliteit in Provincie Limburg

Een goede kwaliteit van oppervlakte- en grondwater staat voor een duurzame ontwikkeling van planten, dieren en betrouwbaar drinkwater. Om deze kwaliteit te borgen is in de Kaderrichtlijn Water een beleid geformuleerd waar alle EU-lidstaten zich aan moeten houden.

Europese waterkwaliteitsrichtlijnen

Door de integratie van verschillende Europese waterkwaliteitsrichtlijnen spreekt Europa één taal op het gebied van watervraagstukken en worden grensoverschrijdende waterproblemen gemeenschappelijk aangepakt. Jean Hacking, Projectleider Grondwatermonitoring bij het cluster Natuur en Water van de provincie Limburg, vertelt hoe hij samen met zijn collega’s als provincie invulling geeft aan deze richtlijnen.

Waterkwaliteit meten met MP 1 pomp van Royal Eijkelkamp

Waterkwaliteit meten met MP 1 pomp van Royal Eijkelkamp

‘Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn wij wettelijk verplicht om de kwaliteit van grondwater te borgen. Daarom hebben wij een grondwaterkwaliteitsmeetnet ingericht bestaande uit zo’n 70 à 80 locaties verspreid door heel Limburg. Jaarlijks worden hier monsters genomen waarbij wij op advies van Royal Eijkelkamp gebruik maken van MP 1 dompelpompen. Deze dompelpompen zijn uitermate geschikt voor het doorpompen en het bemonsteren van peilbuizen met een diameter vanaf 55 mm.’

Naast het grondwaterkwaliteitsmeetnet zetten wij de Grundfos MP1 pompen ook in voor het mijnwatermeetnet.
The MP1 submersible pump
Jean Hacking | Projectleider Grondwatermonitoring

‘De pompmotor van de MP 1 pomp wordt door de speciale regelbare frequentieomvormer gestuurd. Door de traploze instelling van de frequentie, kan de capaciteit van de MP 1 pomp geregeld worden van 0 tot 2 m3/uur, waardoor een peilbuis snel doorgepompt kan worden. Voor het bemonsteren van de peilbuizen wordt een lagere frequentie ingesteld.’

Onderzoek naar effecten mijnbouw

‘Naast het grondwaterkwaliteitsmeetnet zetten wij de MP 1 pompen ook in voor het mijnwatermeetnet. Na het sluiten van de mijnen in Zuid-Limburg (eind jaren ’60, begin jaren ’70) zijn de pompsystemen die de mijnen droog hielden stilgezet. Sindsdien blijft het mijnwater continu stijgen’, vertelt Jean.

‘Vanuit het Ministerie van Economische Zaken heeft de provincie Limburg daarom de opdracht gekregen om uitgebreider onderzoek te doen naar de (mate van) stijging en kwaliteit van dit mijnwater. Om die redenen worden er zeven nieuwe putten geboord. Deze putten worden elk voorzien van drie filters met een filterstelling variërend van circa 40 tot circa 400 m-mv. Hierin wordt de stijghoogte van het grondwater gemeten en alle filters bemonsterd. Na het eerste jaar wordt er geëvalueerd en afgestemd wat het meet- en monsternameregime voor de komende jaren wordt.’

Voordelen van de MP 1 pomp

‘Het werken met de MP 1 pompen heeft veel voordelen:'

  • 'De MP 1 pompen leveren een groot debiet en hebben voldoende opvoerhoogte. Dit laatste is van belang omdat het grondwater in de mijnwaterputten veelal erg diep zit.'
  • 'Daarnaast is de diameter van de pomp geschikt voor de meeste peilbuizen.'
  • 'De pompen zijn gemakkelijk te plaatsen en gemaakt van een relatief inert materiaal, waardoor deze geen verontreiniging van de monsters veroorzaakt.’
Erik Schrier

Neem contact op met onze specialisten

Hulp nodig bij uw bodem of water project? Onze specialist Erik helpt u graag verder